bds31oktWAT BETEKENT HET OM “IN GEEST TE WANDELEN”?
Het houdt in om op elk moment verbonden met God te zijn, aan de dingen van God te denken en Zijn wil te doen. Wanneer wij de Heilige Geest hebben, wanneer Hij in ons is, dan denken, praten, handelen en reageren wij zoals God zou denken, praten, handelen en reageren als Hij in onze plaats was: wij zijn wie God wil dat wij zijn! En op deze wijze overwinnen wij de verleidingen, problemen, moeilijkheden en vervolgingen, volgens Jezus overwinnen wij de wereld en de gehele hel.
Neem als voorbeeld Daniël die in de leeuwenkuil geworpen werd. Waarom konden de leeuwen Daniël niet opeten? Omdat hij in geest wandelde! Volgens de Bijbel was hij echter een mens, zoals u en ik, die ook vatbaar voor zonden was. Wanneer wij echter de Heilige Geest hebben, dan kunnen de leeuwen ons niet verscheuren. Wij kunnen in de kuil geworpen worden, maar de Heilige Geest zal met ons in de kuil zijn en ons bevrijden.
Wanneer een persoon de Heilige Geest echter niet heeft, zoals dat het geval was met de vijanden van Daniël, dan zullen, voordat zijn lichaam de bodem van de put heeft bereikt, al zijn botten verbrijzeld worden door de leeuwen. Wat houdt dit in? Het betekent dat de mensen die in het vlees zijn door het kwaad gegrepen kunnen woorden midden in de lucht. Voordat zij de bodem van de put bereikt hebben, zijn ze al totaal vernietigd.
Beste lezer, de duivel wil koste wat het kost voorkomen dat wij gedoopt worden met de Heilige Geest, omdat hij met alle zekerheid weet dat wanneer dat gebeurt, wij een bedreiging voor de hel en voor de wereld worden, omdat wij sterk in de geest zijn! Ik vraag u dus: Is het mogelijk dat een persoon, in de wereld waarin wij leven, in geest kan zijn zonder de Heilige Geest te hebben? Nee, absoluut niet!
De ware bevrijding vindt alleen plaats wanneer de persoon gedoopt is met de Heilige Geest en de twee onderstaande verzen tonen precies aan dat er alleen maar vrijheid is waar de Geest van de Heer is. Dan zullen wij wél bevrijd en getransformeerd worden van schepsels tot Kinderen van God.
“De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” (2 Korintiërs 3:17-18).
Lees ook: De Specialist (deel 1)
God is met u en ik ook,
Bisschop Júlio Freitas