evilUw vijand, de duivel, observeert en analyseert u, hij zoekt naar uw zwakke punten en op de meest geschikte tijd valt hij u aan!
Wist u dat de duivel een specialiteit heeft?
Inderdaad, hij is een grootmeester en specialist in “vleselijke-gevoelens”. De Here Jezus maakte duidelijk dat de duivel een goed geplande strategie heeft, want de #1 vijand van onze ziel weet, net als God, wat de fundering van onze levens is, namelijk: ONZE GEEST!
Als onze geest sterk is, dan zullen zowel onze ziel en lichaam dat ook zijn, net als alles wat daar deel van uitmaakt: gezondheid, liefdesleven, familie en financiële leven.
Dus, wat doet de duivel?
Hij wijdt zijn tijd om te werken aan wat hij het beste kan: het “vlees” (menselijke zwaktes en gevoelens). Maar waarom? Omdat ons vlees zwak is. Zelfs de Here Jezus beleed dat toen Hij zei: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Marcus 14:38).
De duivel weet dit, dus investeert hij juist in ons vlees zodat wij in de verleiding en de zonde vallen en doen wat schadelijk is, slechte ogen krijgen, wrok bewaren, kwaadaardig zijn, bang zijn, angst, egoïsme, tevreden raken, spijt hebben, verlegen zijn. Als wij in het vlees zijn, dan leiden wij ons leven gebaseerd op onze gevoelens, schenken we aandacht aan wat wij kunnen zien, horen en voelen. Maar als wij in de geest zijn, dan negeren wij de gevoelens, emoties en de omstandigheden.
Wat betekent het om in de geest te leven?
Om vol te zijn van de Geest van God. Als wij in geest zijn, dan is de Geest van God op ons. Maar welke geest is op degenen die in het vlees leven? Een boze geest, die een situatie of een valkuil veroorzaakt, om te zondigen, en wanneer zij de fout ingaan, dan creëert hij een verslaving, ziekte, depressie, nervositeit, hoererij, homoseksualiteit, geweld, afgoderij, overspel, scheiding, depressie… Jezus zei immers dat de duivel kwam om te stelen, te doden en te verdelgen. Zijn strategie zal altijd zijn om in ons vlees te werken, omdat hij weet dat in het vlees, wij altijd verliezen. Hoeveel mensen hebben al niet de strijd tegen de geesten verloren? Zelfs met de Heilige Bijbel en het geloof in God? Waarom? Omdat wij sterk zijn in de Geest, maar zwak in ons vlees. WIJ OVERWINNEN IN DE GEEST.
Abraham – Hoe versloeg Abraham, onze vader van het geloof, 5 krachtige legers van 5 koningen die 4 andere koningen hadden verslagen zonder een leger te hebben?
Abraham had alleen 318 mannen, geboren in zijn huis, maar zij hadden dezelfde geest als hij, een sterke geest.
En precies met deze 318 mannen versloeg hij 5 koningen, 5 legers.
Mozes – Hoe overwon Mozes farao, de man die als god op aarde gezien werd? De hoogste autoriteit die toentertijd bestond? Waarom kon farao Mozes niet doden of zijn legers niet eens één haar van hem krenken? Omdat Mozes in geest was!