stats“God weet het wel…”, “Hij kent de verlangens van mijn hart…”, “Ik heb Hem al mijn dromen al verteld…”. Keer op keer proberen wij uit te leggen waarom wij onze dromen niet hebben bereikt. Ontdek wat er in u ontbreekt!
Ik zal u in een voorbeeld geven van iets buiten ons dagelijkse (Christelijke) universum, zodat u de fijne kneepjes van het leven door het Intelligente Geloof kunt begrijpen. Als het onderstaande gebeurt in de levens van degenen die niet door het Intelligente Geloof leven, stel u zich dan voor wat er gebeurt in de levens van degenen die er wél door leven.
Het volgende werd aan MBA (Masters of Business Administration) studenten van Harvard gevraagd:
Heeft u duidelijke en gedefinieerde doelen, die op papier geschreven staan, samen met een plan van hoe u ze zult aanpakken?
Alleen 3% van de afgestudeerde studenten hadden doelen op papier geschreven, samen met een plan van aanpak om ze te bereiken. 13% had doelen maar had ze niet op papier gezet. 84% had geen enkele doelen.
Tien jaar later gingen onderzoekers weer terug om de professionele levens van degenen die deel hadden genomen aan het onderzoek te bekijken en zij maakten een interessante ontdekking:
De 13% studenten die wel doelen hadden, maar ze niet hadden geschreven, verdienden, over het algemeen, twee keer zoveel als de 84% studenten die geen doelen hadden.
De 3% studenten die doelen hadden en die hadden opgeschreven, verdienden tien keer zoveel als de andere 97% bij elkaar.
Dus wat is de conclusie?
Ik kan er een paar bedenken…:
– Degenen die niet weten wat zij willen, weten bijna nooit waar zij in het leven willen eindigen;
– Gebrek aan helderheid, qua levensdoelen, is het grootste obstakel op het pad van persoonlijke ontplooiing;
– Dromen of wensen is niet genoeg, het is alleen maar de helft van wat u nodig heeft;
– Doelen stellen is van cruciaal belang. Het is de beste manier om een plan op te stellen om uw dromen te behalen;
– Mensen “raken gewend” aan de realiteit waarin zij leven, zij dat een realiteit van schaarste of overvloed;
– Wij beginnen allen op hetzelfde punt, het eindpunt echter verschilt vanwege de keuzes die wij gaandeweg maken.
Kortom:
Beste lezer, mensen sterven niet wanneer zij stoppen met ademen, zij sterven wanneer zij stoppen met dromen. Dus droom… en droom veel! Maar vergeet nooit om die dromen op te schrijven, een plan van aanpak te maken over hoe u uw dromen zult behalen en actie te nemen!
Ik doe alles wat ik kan zodat 2014 een jaar van nieuwe dingen zal zijn. U kan het! Kom op, ik zal u helpen.
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas