Post Image

LOGO

De Stem die opricht

We zijn allemaal de vrucht of het resultaat van de stemmen die we hebben gehoord. Als we de stem van de zwakken horen, zullen we zwak zijn. Als we de stem van de duivel horen, zullen we onzeker, twijfelachtig, bekommerd, bezorgd en angstig zijn, want de stem waar we naar luisteren zal de reacties bepalen die we zullen hebben in alle situaties waar we doorheen gaan.

Als we naar de Stem van God luisteren, zullen we sterk, moedig, vastberaden en zeker zijn. Het is zoals het is geschreven:

“De stem van de HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol glorie. De stem van de HEERE breekt de ceders, ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet de Libanon huppelen als een kalf en de Sirjon als een jonge, wilde os. De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken. De stem van de HEERE doet de woestijn beven, de HEERE doet de woestijn Kades beven.” (Psalm 29:4-8)

De Stem van God zal ervoor zorgen dat we alles confronteren, zelfs de dood, indien nodig, omdat het lijkt op donder in het binnenste van degenen die het horen.

Als we echter niet naar de Stem van God luisteren, verliezen we de volledige controle over de situatie. Zelfs de wonderen die we in het leven hebben ontvangen en gezien, kunnen ons ten tijde van de strijden niet ondersteunen.

Dit is de reden waarom zovelen in het geloof zijn gevallen, zoveel “ex” die we onder ons hebben, mannen en vrouwen die veel werden gebruikt, die de kracht van God hebben geproefd, die de kracht in hun leven en in het leven van degenen waar ze voor zorgden hebben gezien, maar toen ze stopten met het luisteren naar de stem van God om naar de stem van het hart, van de mens, van de wereld, en vooral van de duivel te luisteren, zonken ze uiteindelijk en verloren Zijn Grootste Schat.

De discipelen leefden deze ervaring. Drie jaar lang luisterden ze dagelijks naar de Stem van Jezus, en dat gaf hen vertrouwen, zekerheid, maar toen ze alleen waren vergaten ze alles wat ze van de Heer hadden gezien en gehoord. Na de dood van de Here werden ze zo overweldigd door angst dat ze verborgen en wanhopig waren.

“Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.” (Johannes 20:19-22)

U ziet dat Jezus herhaaldelijk iets zei, het was de Stem van God om hen weer te versterken en te vernieuwen in hun geloof. En ten slotte blies Hij de Heilige Geest zodat Hij vanaf dat moment in hen zou zijn om in hen te werken, met hen te praten en om hen sterk te houden, wat inderdaad ook gebeurde.

Vanaf dat moment werden de discipelen opnieuw geboren en werden sterk zoals de Heer Jezus hen had verteld.

Dit toont ons de grote behoefte om de nieuwe geboorte en de doop met de Heilige Geest te ontvangen, want alleen dan zal de Stem van God in een ieder van ons zijn om ons te begeleiden, te onderwijzen en te versterken op elk moment van ons leven.

Iedereen moet beslissen naar welke stem hij wil luisteren.

Als u zwak bent, aan onzin denkt, ontmoedigd of verdrietig over iets, laat dat al zien naar welke stem u hebt geluisterd en wat uw geest aan het voeden is. Dit kan het ergste van alles veroorzaken: het verlies van uw Behoudenis.

Maar als u besluit naar de Stem van God te luisteren en u er door te laten leiden, dan zult u sterk zijn. U zult alle moeilijkheden overwinnen die u hebt ervaren en niets en niemand kan u stoppen om te overwinnen:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.” (Johannes 5:25)

Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches

Gerelateerde artikelen

One Response to De Stem die opricht

 1. Jennifer9 de Agosto de 2019

  Amen

  Er zijn veel stemmen in deze wereld , maar ik kies naar welke stem
  Ik luister.
  Mijn leven vandaag is de vrucht omdat daar voorheen
  Naar God luisterde en moet blijven doen.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*