Bds_2209woestijn“Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden” (Marcus 1:2-3).
Dit is de eerste belofte in het boek van Marcus en de enige citaat uit het Oude Testament. Het boek van Marcos is geen biografie van het leven van Jezus, omdat het geen enkel detail over Zijn familie of achtergrond vermeld. In plaats daarvan richt het zich op wat Hij deed, op Zijn macht en het verschil dat Hij maakte in het leven van mensen. Marcus presenteert geen Jezus die veel onderwees, maar een Jezus van acties.
Vreemd genoeg is het boek geschreven in de tegenwoordige tijd vorm, alsof Marcus een verslaggever was en wij zijn luisteraars zijn. Marcus wilde de lezer transformeren in plaats van hem alleen te informeren. Hij wilde dat de lezer, de Here Jezus kende, niet door het Oude Testament of door uitleg, maar door de dingen die Hij deed: bevrijdingen, genezingen, wonderen en de getransformeerde levens, inclusief die van Zijn discipelen.
In de bovenstaande vers verteld Marcus dat Johannes de Doper een boodschapper was die vooruit ging om Zijn weg voor te bereiden. Vroeger, en vandaag de dag trouwens nog steeds, werd altijd wanneer een koning een stad of land ging bezoeken zijn komst vooraf aangekondigd. Mensen reageerden daarop door de wegen en buurten te herstellen voor het langverwachte bezoek van de koning. Dit gebeurde niet alleen om de reis van de koning comfortabeler te maken, maar ook om de beste indruk van die stad of dat land te geven. Drie auteurs van de Schriften en een profeet verkondigden de komst van de Koning der koningen: Jesaja, Maleachi, Johannes de Doper en Marcus.
Als wij meer van God willen in ons leven, als wij meer van Zijn kracht en aanwezigheid willen, zegt de profeet Maleachi: “Nadert tot God en Hij zal tot u naderen” (zie Maleachi 3:7). Wij moeten niet alleen de weg voor Hem voorbereiden, maar hem ook recht maken. Tot hem naderen met onze gedachten en houding, de manier waarop wij leven en onze beslissingen nemen.
Wanneer wij God op de eerste plaats zetten, dan roepen wij om Zijn aanwezigheid. Op dezelfde wijze dat wij ons leven reinigen en ons gedrag corrigeren om Hem te behagen, bereidt de Heilige Geest ons voor om Jezus te leren kennen door Zijn stem, die in de woestijn roept.
Met dank aan: bisschop David Higginbotham