Elke dag horen wij stemmen.
Zij het van “de geestelijke wereld”, van de andere mensen of van de Geest van God.
Allen hebben maar één doel: u beïnvloeden voor de juiste of slechte keuze.
Veel stemmen hebben goede bedoelingen, maar, vanwege hun oorsprong, leiden ze uiteindelijk naar het kwaad toe. Anderen hebben gewoonweg slechte doelen.
Er is maar Één Stem voor het goede: de Stem uit de Mond van God.
Door het Geschreven Woord of de verkondiging door degenen wiens binnenste vloeit van rivieren van Levend Water.
Rivieren van Levend Water wil zeggen woorden van geloof, bemoediging, opwekking, hoop, versterking en alles wat de gevallenen doet opstaan, doden opwekt en leven brengt waar de dood heerst.
En, behalve het geven van leven, brengt het andere bronnen voort die op hun beurt weer leven voortbrengen.
Echter, om het te absorberen is het noodzakelijk om te vluchten van de andere stemmen en de fysieke en geestelijke ogen geconcentreerd te hebben op de geschreven stemmen.
Wie in Mij gelooft dient, zoals het in de Heilige Bijbel staat, in zijn binnenste rivieren van Levend Water te hebben. Jezus – lees Johannes 7:37
Bisschop Edir Macedo