Spelletjes, seks, pornografie, alcohol, medicijnen, voedsel… hoewel de verslaving aan drugs als het meest negatieve overkomt, bestaan er veel overeenkomsten tussen de genoemde verslavingen en de verslaving aan drugs. Veel symptomen zijn hetzelfde en de behandeling is ook heel gericht op het ontwikkelen van tolerantie voor frustraties en zelfbeheersing.

Sommen geld die telkens worden uitgegeven; cocktails van medicijnen; lege bekertjes… van dosis naar dosis, waarbij men de sterkste dosis zoekt, die de ‘honger’ naar plezier, welbehagen, controle of innerlijke voldoening zal kunnen ‘stillen’. Wanneer de individu steeds meer resistent wordt, dan dient de dosis telkens hoger te worden om de gewenste effecten te bereiken en wanneer de resistentie zijn grens heeft bereikt dan vindt de ‘letale dosis’ plaats, die naar de dood van de individu leidt.
GOKVERSLAVING
Er zijn ten minste 40.000 gokverslaafden in Nederland en ongeveer 76.000 mensen die een risicogeval vormen volgens een onderzoek van het Centrum voor Verslavingsonderzoek.
De roulette, één van de meest gespeelde spellen, wordt gekoppeld aan mensen die een gemiddelde financiële capaciteit hebben, terwijl een spel als bridge (een kaartspel waarbij grote sommen geld wordt ingezet) nog steeds als een spel voor de elite beschouwd wordt. Een pathologische speler kan, in één avond, meer dan €1.000 verliezen zonder erbij te aarzelen, er zijn zelfs sommigen die in één week meer dan €100.000 hebben verloren. De pathologische spelers zoeken schadevergoeding door verder te spelen, ze willen telkens meer en zijn nooit tevreden totdat ze, letterlijk, alles verliezen!
CONSEQUENTIES:
Emotioneel – verslavend persoonlijkheid, ontevredenheid, gewelddadigheid, prikkelbaarheid, agressiviteit, dwangmatig gedrag, angst, laag gevoel van eigenwaarde, egocentrisme, narcisme; impulsiviteit; euforie enzovoorts;
Familiair – discussies met de partner; fysieke of verbale agressie; afbreken van het gezinsstructuur’;
Gezondheid – dementie; vermoeidheid; risico tot zelfmoord;
Financieel – arbeidsproblemen; diefstal en de mogelijkheid tot het verlies van het werk.
VOORDELEN VAN DE BEVRIJDING:
Emotioneel – zelfcontrole; emotioneel balans; stabiliteit;
Familiair – harmonie in de familie; begrip;
Gezondheid – algemeen lichamelijk welzijn; energie; de wil om te leven;
Financieel – meer geld; productiviteit en vertrouwen van de werkgever.
DRUGS
De verslaafde is, bij wijze van spreken, het afgewerkte product van een maatschappij waarin de waarde van liefdevolle relaties en banden langzamerhand verloren gaat, wat ervoor zorgt dat het chemische middel en het gebruik ervan als waardes van geluk wordt gezien. Het grote probleem van drugs is zijn capaciteit om degene die gebruik van hem maakt tot een slaaf te vormen. De fysieke afhankelijkheid van drugs zoals heroïne, cocaïne of bepaalde geneesmiddelen die een kalmerende werking hebben, is veel sneller dan de afhankelijkheid die door alcohol of marihuana wordt veroorzaakt. Omdat de drugs het functioneren van het organisme veranderen en ontregelen, provoceert zijn excessieve en constante consumptie voor een fysieke afhankelijkheid, zodoende zorgt hij ervoor dat het organisme niet correct kan functioneren zonder het consumeren van drugs.
CONSEQUENTIES:
Emotioneel – gedragsverandering; hallucinaties; narcisme; opwinding gevolgd door depressie; verandering van humeur; oneerlijkheid; isolement; paranoia; angst; verlies van ethische en morele begrippen;
Familiair – opeenvolgende leugens; gebroken gezin; marginalisering van de verslaafde;
Gezondheid – gewichtsverlies; een vreemde geur; koude rillingen; verhoogde tolerantie; onvruchtbaarheid; suïcidale neigingen; vroegtijdige veroudering;
Financieel – diefstal; onvermogen om projecten af te maken; mogelijk werkverlies; juridische complicaties.
VOORDELEN VAN DE BEVRIJDING:
Emotioneel – balans; zin om te leven; gevoel van erbij horen; positieve energie; gevoel voor ethiek;
Familiair – harmonie in de familie, inclusief in uw gezin; vergeving;
Gezondheid – algemeen lichamelijk welzijn;herstelling van de gezondheid;
Financieel – stabiliteit; productiviteit.

DE STERKSTE DOSIS
Zondag 29 Juli om 10u

In alle UKGR Centra