De geschiedenis van de UKKG in Portugal – Europa

 De UKKG is een non-profit religieuze entiteit met de naam Universele Kerk van het Koninkrijk van God (UKKG) en is ingeschreven in het Nationaal Register van Religieuze Vennootschappen onder nummer 121. Haar voornaamste missie is het verkondigen van het Evangelie en het Woord van Jezus Christus over de hele wereld.

 In Portugal begon alles op 17 december 1989, in Estrada da Luz. In een kleine ruimte, beetje bij beetje, begonnen mensen te verschijnen, sommigen uit nieuwsgierigheid en anderen als gevolg van het evangelisatiewerk van de Pastors.

 Al snel werd de ruimte te klein, zodat het nodig was andere gebedshuizen te openen, opdat iedereen de mogelijkheid zou hebben het Woord van God te horen. In de loop der jaren zijn wij getuige geweest van vele veranderingen in het leven van velen, dromen zijn uitgekomen, dit komt doordat de gelovigen hun geloof in een Levende God hebben gebruikt.

 Om te helpen bij de ontwikkeling van het werk werden Pastors opgericht om het Evangelie te verkondigen, vergezeld van hun respectievelijke echtgenotes. Pastors en bisschoppen voeren dagelijks een zware strijd, voor allen die hulp en begeleiding nodig hebben, want zo zegt het Woord van God “Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan alle schepselen” (Marcus 16,15). Anderzijds rekenen wij op de helpers die mensen ontvangen, dienen en door evangelisatie een woord van troost brengen aan allen die lijden.

Zorgen voor de toekomst van het Werk van God

We kunnen zien dat de UKKG in de loop van deze 20 jaar niet alleen bezorgd is geweest over het hebben van veel gelovigen, maar ook heeft getracht om met elke groep op een andere manier te werken.

Terwijl ze naar de kerk gingen, woonden de kinderen, samen met hun ouders, de bijeenkomsten bij, maar vanwege hun leeftijd begrepen ze de boodschap van de Pastor niet. En met hen in gedachten, werd een plaats geopend special aan hen gewijd, waar zij kunnen spelen en het Woord van God kunnen leren. Omdat wij in een maatschappij leven waarin jongeren vaak daden stellen die hun familie teleurstellen, werd de Jongeren van Kracht opgericht, waarin jongeren een boodschap van motivatie ontvangen, zodat zij kunnen geloven in de verwezenlijking van hun dromen, waardoor zij deelnemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten. 

Het geloof dat bergen verzet

De Universele Kerk probeert verschillende concentraties van geloof te organiseren. Concentraties die het mogelijk maken het geloof van mensen te doen herleven. Van een muziektent, ooit in Brazilië, worden de bijeenkomsten tegenwoordig gehouden in stadions en paviljoens. Het grote aantal mensen ter plaatse toont aan dat het geloof geen grenzen kent, want de oprechtheid van de gebeden, gecombineerd met een vastberaden geloof in de Levende God, hebben het leven van deze mensen gezegend. 

De technologie in dienst van het Woord van God
Door in plaats van naar de obstakels, maar juist naar alle voordelen van de technologie te kijken heeft de UKKG toegang kunnen krijgen tot de televisie, radio en drukpers (met de folders en het Universeel Blad). Omdat dit de communicatiemiddelen zijn is het van uiterst belang dat we deze gebruiken om de bevolking te bereiken.

Gebaren van solidariteit
Het UKKG Centrum heeft altijd grote interesse getoond in de ontwikkeling van evenementen met een sociaal kenmerk. Zo worden er in bepaalde landen waar de UKKG gevestigd is voedselpakketten uitgedeeld aan de behoeftigen. In samenwerking met ‘Het Universeel Hart’ worden ook inzamelingsacties georganiseerd om voedsel in te zamelen.

Dankbaar werk
De Universele Kerk stoort zich net zo min als dat zij zich verblijdt vanwege bereikte aantallen, noch trekt zij zich terug vanwege obstakels. De deuren zijn altijd geopend. Van zondag tot zondag om alle mensen te ontvangen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun problemen, want er bestaat voor elke situatie altijd een speciale boodschap.

Talloze mensen die problemen meemaakten die in hun ogen onmogelijk leken, hebben in de UKKG Centra permanente steun gevonden. De UKGR heeft altijd als doel om de behoudenis door de Here Jezus Christus tot allen te brengen. Tegenwoordig kunnen we spreken over de uitbreiding van het werk in België, want vandaag de dag hebben wij verschillende kerken in het Oost-Vlaanderen, noorden, westen en zuiden van het land.