”Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent” (Genesis 32:26) NBG ’51
Het Woord van God zit vol met beloftes voor degenen die Hem dienen, gehoorzamen en Zijn Woord praktiseren. Indien dat klopt, dan zijn de beloftes niet alleen maar beloftes, maar ook rechten die opgeëist kunnen worden door degenen die Gods wil doen.
Jakob vocht met een engel omdat hij wist dat hij recht had op de zegen. Gedurende één week hebben wij met God gestreden, zodat wij het recht zouden zien gebeuren. Op deze zondag zullen wij God aanroepen zodat Hij ziet dat wij niet lui of gemakzuchtig zijn in het geloof, maar dat wij strijden voor onze rechten.
Zoals Jakob na de strijd met de engel de zegen in zijn leven ontving, zal dat ook voor u kunnen gebeuren. Zondag 9 september om 10 in alle UKGR Centra. Mis het niet.