Alleen met geestelijke ogen is het mogelijk om hetgeen te zien dat God in het leven, van degenen die Hem gehoorzamen, wil doen. Begrijp heel goed dat de vele situaties die vandaag de dag meegemaakt worden al plaatsvonden in het verleden. De onreine geesten die bezit namen van de vijanden van het koninkrijk van Israël, zijn dezelfde geesten die vandaag de dag de vijanden van het Koninkrijk van God gebruiken.
Josafat, de koning van Juda, was, ondanks zijn trouwheid aan de Here God, verrast toen zijn ministers hem het nieuws brachten dat gevaarlijke vijanden zich hadden verenigd om zijn land in te vallen. En het ergste was dat zij al onderweg waren, niet ver van Jeruzalem.
De onmiddellijke reactie van de koning was om bang te worden, in de zin van terreur.
Zulk soort nieuws terroriseerde het gehele volk van Juda. Als de koning bevreesd was, stel u zich dan het volk voor.
Hun terreur was geen normale angst; het was meer een gevoel van wanhoop. Alleen degenen die onder de druk van bedreigingen leven of hebben geleefd kunnen die situatie begrijpen. Josafat en zijn volk wisten maar al te goed wat hun vijanden, die tot de tand bewapend waren, zouden doen. Zij zouden hun land invallen en alles vernietigen.
Het nieuws kwam als een nare verrassing. Zij waren niet voorbereid op een oorlog en er was ook niet genoeg tijd om zich daarop voor te bereiden.
Hoe vaak worden we, vandaag de dag, binnengevallen door hetzelfde soort vrees? Dat gebeurde bijvoorbeeld met een man in Rio de Janeiro. Toen hij zag dat hij niet in staat was om zijn schulden af te betalen, zijn financiële problemen op te lossen en bewogen door de angst voor vernedering bij zijn vrienden, kennissen en familieleden, doodde hij zijn twee jonge dochters, zijn vrouw en pleegde vervolgens zelfmoord.
De geest van terreur verblindt zijn slachtoffers zo erg dat zij het licht niet meer kunnen zien aan het einde van de tunnel. Maar ik wil u waarschuwen dat de feiten niet altijd overeenkomen met hetgeen gezegd of gesproken wordt door de tong. Hoe vaak hebben we niet overhaaste beslissingen genomen, zonder te beseffen dat de situatie in feite helemaal niet was zoals wij dachten?
Het zijn niet weinig mensen die geleid worden door hun oren.
Satan weet dit en maakt daar gebruik van om terreur te zaaien. Degenen die onwetend zijn over het Woord van God, of degenen die Het niet praktiseren, zijn emotioneel gesproken wanhopig en onevenwichtig geworden.
Geconfronteerd met die situatie, aarzelde Josafat niet en zocht hulp van Boven, omdat hij de geschiedenis van zijn voorouders en hun veroveringen door het geloof kende. Hij riep onmiddellijk een vasten uit in het gehele koninkrijk van Juda en hij riep zijn volk op om God in de Tempel aan te roepen.
Geheel Juda kwam als één man bijeen om de Heer om hulp te vragen Mensen van alle steden van Juda verenigden zich in hetzelfde geloof met Josafat.
Wij hebben dezelfde houding als die van Josafat en roepen de mensen op die ook dezelfde houding hebben. Mensen die leven onder de terreur van de dreiging om het werk te verliezen; dat de man weggaat; de vrouw haar man bedriegt; de kinderen bij een andere vrouw zullen leven; voor een ongeneeslijke ziekte en andere beangstigende situaties. Oftewel we zullen handelingen van geloof ondernemen in het voordeel van degenen die onder dreiging van satan en de hel leven.
Bisschop Edir Macedo