18_“Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden” (Johannes 4:21).
De Here Jezus profeteerde dat er een andere plaats zou zijn, die niet Berg Moria zou zijn, of Jeruzalem, waar ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. In die tijd was dat alleen mogelijk in Jeruzalem.
Toen Salomo de Tempel bouwde, plaatste God Zijn naam en Zijn aanwezigheid daar. De volheid van God was in de Tempel en Israël genoot van de volheid van het leven en was onoverwinnelijk voor al hun vijanden.
Respect, Vrees, Ontzag, Heiligheid en Loyaliteit, deze waarden werden gepresenteerd in de Tempel en daardoor direct gereflecteerd in de levens van zij die dit geloof manifesteerden.
Maar, door de geestelijke corruptie van Zijn volk, verliet God de Tempel en het leven van de mensen, die voorheen Zijn Glorie toonden, werd vernietigd, net zoals hun geestelijke staat. Zonder de Tempel, begonnen de vijanden van Israël te overwinnen.
Hoe zou hij vandaag de dag herbouwd worden op grond dat behoort aan Moslims?
Omdat dit het Huis van Gebed voor alle volken is, heeft de Heilige Geest Zelf, de constructie voorbereid.
De wereld heeft een nieuwe plaats voor de glorie van onze God: De Tempel van Salomo in Sao Paulo, Brazilië.
Bijvoorbeeld, hier in Argentinië, hebben wij Arabieren, Libanezen, Joden, onder anderen die deelnemen aan de Campagne van Israël in de Tempel van Salomo.
Dit bevestigt de woorden van de Here Jezus: “Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen” (Johannes 8:11).
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra