tragedia-706x432Iedereen denkt dat de dienaar van God problemen heeft wanneer hij, terecht of onterecht, berispt wordt; wanneer hij zijn positie en verantwoordelijkheid (die hij draagt) verliest; of zelfs, en voornamelijk, wanneer het lijkt alsof hij vergeten wordt door de leiding van de kerk, ondanks de goede werken die hij heeft verricht en het feit dat zijn kerk aan het ontwikkelen is.
In werkelijkheid is het niet zo, in tegendeel zelfs:

“Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn” (Romeinen 8:28).

In werkelijkheid heeft deze “dienaar” problemen, en serieuze problemen wanneer hij wordt geprezen en voortdurend opklimt in de hiërarchie van het Werk, nooit werd vergeten of vergeten wordt door de leiders, zijn naam altijd herinnerd wordt wanneer er gedacht wordt om iemand te eren met een grotere verantwoordelijkheid enz., want, hij betaalt een hoge prijs om daar te zijn.
Maar er zullen mensen zijn die zeggen: “Ik begrijp het niet, waar ligt hier de TRAGEDIE VAN DE DIENAAR DAN?”
Laten we de onderstaande tekst lezen.
“De Here heeft zijn ALTAAR verworpen, zijn HEILIGDOM ontwijd, Hij heeft overgegeven in de macht van de vijand de muren van haar paleizen. Zij hebben in het huis des Heren getierd als op een feestdag. (…) Haar poorten zijn in de aarde verzonken, haar grendels heeft Hij vernield en verbroken; haar koning en haar vorsten bevinden zich onder de volken, wetsonderricht is er niet meer; ook vinden haar profeten geen GEZICHT bij de Here” (Klaagliederen 2:7 en 9).
En bestaat er een ergere tragedie dan deze? Het ALTAAR dat werd verworpen, het HEILIGDOM dat werd ontwijd en het verlies van het GEZICHT (VISIE)!
Zelfs wanneer alles goed lijkt te zijn, zal het huis vallen, al bevindt het zich in deze situatie. Waarom? Omdat wanneer een persoon het Altaar opklimt en het Heiligdom ingaat, maar de offerande (intentie) niet goed is, weerhoudt dit hem ervan om de inspiratie en de nodige visie te ontvangen om de verloren schapen van Israël te leiden!
Dat God u op grote wijze zegene.
Met dank aan: bisschop Guaracy Santos