duas-pernas“Volg Mij” (Johannes 1:44).

Het is moeilijk om je je voor te stellen dat mensen hun huizen, bedrijven, vrienden, familie, angsten, twijfels en persoonlijke plannen achterlieten door het horen van twee woorden, die uit de mond van Jezus kwamen: “Volg Mij”.
Wat had Hij, dat met het horen van deze woorden en het kijken naar Hem, groter, belangrijker, waardevoller was dan alles wat ze tot dan toe kenden? Dat zij zich onmiddellijk, zonder er veel bij na te denken alles achterlieten en Hem volgden zonder bijkomende informatie?
Het is waar dat niet iedereen de uitnodiging aanvaardt. Sommigen vertrouwde meer op wat ze kenden en wat ze al hadden. Ze twijfelden aan Zijn woorden. Hun ongeloof was groter dan hun geloof.
Wat ze niet begrepen was dat als Jezus in details zou uitleggen wat er zou gebeuren als ze alles verlieten om Hem te volgen, het geloof dan niet nodig zou zijn. Als Hij zou uitleggen en zou zeggen: Volg Mij, want zo krijg je de begeleiding voor jouw leven; Met Mij zal je altijd veilig zijn, want Ik ben de Zoon van God; Ik zal nooit toelaten dat het je ergens aan ontbreekt; je zal oneindig veel gelukkiger zijn dan dat je vandaag de dag bent…” op deze wijze begint het meer op een goede deal te lijken. Hier heb je geen geloof voor nodig, maar intelligentie.
Intelligentie is essentieel, maar het is niet alles. Het geloof stijgt uit boven intelligentie. Daarom maken deze twee dingen, wanneer zij worden gecombineerd, een persoon onverslaanbaar. Veracht nooit de ene, ten behoeve van de ander. Gebruik beide evenveel.
Wie intelligentie en geloof heeft, aarzelt niet om Jezus te volgen. In Hem is de begeleiding voor het leven en zekerheid voor morgen. Wie Hem volgt, zal niet de fout ingaan.
Bisschop Renato Cardoso