ceu-706x432
Velen worden geroepen om tot het Altaar te komen, maar weinigen zijn uitverkoren om Het te beklimmen. Een eigenschap van een uitverkorene is het geloof, de overtuiging, de zekerheid… En de Bestuurder van het geloof in het binnenste van de uitverkorene is de Geest van Geloof, Dezelfde Geest van het Altaar. Sindsdien ontspruiten de dromen en projecten uit het diepste van zijn zijn.
Wie doordrenkt is met de Geest van Geloof, vindt het niet erg om te offeren op het Altaar, omdat hij ervan overtuigd is dat hetgeen van het Altaar komt veel beter zal zijn (zie 1 Korinthiërs 9:13).
De dromen van geloof worden enkel gerealiseerd door middel van het offer. De conditie van de pastor, bisschop, vrouw of familielid van de bisschop. In het Koninkrijk van God zijn er geen posities. Wie de droom van het geloof wil realiseren dient het Altaar op te gaan en te offeren.
Natuurlijk, zolang een persoon bereid is om de problemen te verdragen of langer te wachten om zijn dromen te realiseren, kan hij noch dient hij het pad van het Geloof niet te bewandelen.
Echter, degenen die het limiet van wanhoop hebben bereikt en niet meer weten waar en naar wie ze kunnen rennen, dan rest er hun nog maar een enkel alternatief: het Altaar bestijgen en offeren. Wie geloof heeft om het Altaar op te gaan en te offeren, zal geloof hebben om zijn dromen te realiseren.
Bisschop Edir Macedo