caminho-706x432Waarom worden de uitverkorenen gehaat? Omdat zij niet van de wereld zijn.
Zie wat de HEER zegt:
“Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld” (Johannes 15:19).
Degenen die van de wereld zijn en niet werden uitverkoren, werden afgewezen door God. Deze afwijzing veroorzaakt jaloezie tegenover de uitverkorenen. Daarom haten zij degenen die uitverkoren zijn.
Maar wat voor schuld hebben wij dat wij uitverkoren werden?
In feite reflecteert deze haat hun gevoel tegenover de HEER, die ons koos.
Merk op dat de uitverkorenen niet meer aan de wereld behoren. Ze waren van de wereld, maar nu zijn ze van God.
Dit bewustzijn van geloof geeft hun de geestelijke autoriteit over de hele wereld van de hel. Helaas hebben niet alle “christenen” deze autoriteit, omdat zij nog steeds geen definitieve keuze hebben gemaakt tussen de wereld en het Koninkrijk van God. In de wereld proberen ze het christelijk geloof te verenigen met de afgoderij jegens hun familie, geld, de immorele mode en corruptie. Hierdoor wordt het gecorrumpeerde geloof geannuleerd.
De uitverkorenen zijn gehaat omdat ze gedefinieerd en vastbesloten zijn, ze weten wat ze willen en laten dit niet los. De duisternis heeft geen enkele kans tegenover hun. Vooral vanwege het feit dat het combineren van licht en duisternis, of het licht te doen trouwen met duisternis, onmogelijk is voor de UITVERKORENEN VAN GOD.
Bisschop Edir Macedo