Ontgiften van verlegenheid
Een verlegen persoon leeft met schaamte en bezorgdheid wat anderen over hem zullen zeggen of denken. Hij denkt, gelooft en zegt dat wat hij kan worden of doen voor niemand belangrijk is, omdat hij, vanuit zijn oogpunt, niet beschikt over de condities of het vermogen om erkend of gewaardeerd te worden.
“Want het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken; en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen” (1 Korintiërs 1:25) HTB.