De Kerstman
Alle mensen zijn intelligent. Sommigen meer dan anderen. Maar allen hebben de potentie om hun moeilijkheden en persoonlijke uitdagingen te overwinnen.
Excuusjes voor het gebrek aan gelegenheden hebben geen nut, als men ontdekt dat de wortel voor alle zwakheden in de innerlijke conflicten ligt. Ik refereer me naar de constante strijd tussen de gedachtes en gevoelens, oftewel tussen het verstand en de emoties, de geest en de ziel.
“Niemand kan twee heren dienen”
Men kan niet zowel de eisen van het verstand en de grillen van het hart voldoen zonder dat er een verhitte conflict ontstaat. Het zijn twee heren, twee hoofden, twee autoriteiten.
“Want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten” (Matteüs 6:24) NBG ’51.
Er is geen andere manier om aan dit innerlijke conflict te ontkomen zonder één van hen op te offeren. Er bestaat geen verzoening tussen hun. Ze zijn elkaars tegenovergestelden. Ze hebben verschillende interesses. Het verstand denkt, overweegt, mediteert, bekijkt de consequenties, plant en, natuurlijk, neemt het tijd om te beslissen. Het haast zich niet en wordt niet gestressed bij het wachten. Het is volwassen en ervaren.
Wanneer het zich onderwerpt aan het Woord van God, dan handelt het verstand door het geloof en leeft het afhankelijk van God.
Hetzelfde gebeurt niet met het hart. Het is compromisloos, haastig, roekeloos, wilt dingen meteen ontvangen, bekijkt de consequenties niet, neemt beslissing gebaseerd op het uiterlijk en lijdt altijd schade. Het is net als een kind, onvolwassen, het heeft geen geestelijke visie, ziet geen gevaar in, kortom, het gelooft in de kerstman…
Dit is de reden geweest waarom velen ongelukkig zijn gebleven in hun liefdesleven. Ze hebben zich aan een ieder overgegeven die zich presenteert als een kerstman.
Het feit is, dat als er geen interne transformatie plaats vindt, het conflict tussen het verstand en het hart voortgezet zal worden tot de dood. Dit zal uiteindelijk lijden tot professionele zwakheid, liefdesverdriet, depressie, triestheid en ook fysieke zwakheid, het gehele leven lang. Dit alles vanwege de gevoelens het slechte hart.
Als u dit niet gelooft, onderzoek uzelf dan en trek uw eigen conclusies.
Bisschop Edir Macedo