Deksel van de Pan
Het geloof heeft mysteries die de mensen die niet getransformeerd zijn, door gebrek aan geestelijk inzicht, verwarren en misleiden.
Petrus had het geloof om op het water te lopen, maar niet om erop te blijven.
Waarom?
Omdat er twee soorten geloof zijn: een rationeel geloof en een emotioneel geloof. Het rationele geloof denkt na, bevestigt en handelt volgens het Woord van God, ongeacht wat het voelt of niet voelt.
Terwijl het emotionele geloof de Heilige Geschriften onderwerpt aan de gevoelens van het hart. Het lijkt absurd, maar het is de laatste tijd iets heel normaal geworden.
Wanneer men het bovennatuurlijk geloof niet verbindt met de intelligentie, dan zullen de natuurlijke gevoelens van het hart overwinnen en de resultaten zijn heel zwak.
Het emotionele geloof heeft zich gefundeerd op de tekenen van genezingen en wonderen die men kan zien. Daardoor blijven ze in “het geloof”, voor een bepaalde tijd. Echter, zodra de stormen komen verlaten ze “het geloof”. Vandaar zoveel ex-pastors, ex-helpers, ex-leden, ex-vrouwen van pastors, ex-bevrijding, ex-behoudenis, ex-christen…
Petrus was het slachtoffer van zo’n geloof. Allee maar omdat hij Jezus op het water zag lopen had hij het geloof om er ook op te lopen. En hij liep er ook op. Maar voor een korte tijd.
Dit is wat er is gebeurt met degenen die hun leven hebben geleid gebaseerd op het emotionele geloof. Ze wandelen met Jezus voor een korte tijd. En wanneer ze het gebrek van een deksel op hun pan heel erg voelen, bijvoorbeeld, dan laten ze zich verbranden door het vuur van hun hart en pakken ze de eerste kachel die ze kunnen vinden. Daarna worden ze heel wanhopig om brandhout te zoeken om het vuur te onderhouden.
Terwijl de wijzen niet zo zijn. Zij denken na. En wie nadenkt is niet tevreden met kruimels. Hij denkt groot. Hij denkt volgens de gedachtes van de Almachtige. Wie het rationele geloof gebruikt, stelt zich zijn dromen voor en plant ze in voor een veelbelovende toekomst die in het heden begint.
Hij is niet iemand die alles onmiddellijk verwacht en maakt zich niet druk om “het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig” (2 Korintiërs 4:18) NBG ’51.
De wijzen hebben onderscheidingsvermogen. Ze weten dat het bouwen op zand makkelijk en snel is, maar geen enkele zekerheid biedt. Hun rationele berekeningen zoeken de Rots om op te bouwen.
Bisschop Edir Macedo