Templo2-706x432Kijkt u normaal gesproken naar de mensen die naar de kerk komen? Merkt u de vrouw op die naast u zit, de vurige jongeman voor, de toegewijde helper die aan het dienen is of de pastor die onverschrokken predikt? Goed, veel van deze mensen die wij afgelopen maand of jaar hebben gezien bevinden zich niet meer onder ons. Misschien bent u, die deze tekst nu leest, zelf ook aan het verkoelen in uw geloof en zijn uw bezoeken aan het Huis van God aan het verminderen.
De realiteit toont ons dat een groot aantal mensen elke dag het geloof verlaten. De redenen die zij daarvoor geven zijn velen: sommigen waakten niet en verkoelden in hun gemeenschap met God, anderen vielen in de zonde en namen uit schaamte afstand, sommigen lieten de oude mens weer herleven en kregen heimwee naar hun verleden, anderen klagen over teleurstellingen die zij door andere mensen opliepen enz. Kortom, de redenen die de mensen opgeven om hun val te rechtvaardigen zijn velen, maar ze zijn niet te vergelijken met de grootste reden die zij hebben om terug te keren: hun Behoudenis.
Hoe verloren, onwaardig of schuldige iemand die afgeweken van het geloof is zich ook maar voelt, is hij door God nog steeds geliefd en kostbaar. Hij is als een schat die verloren is in de viezigheid van deze wereld en dient, zodoende, hervonden en gered te worden. Om deze missie te vervullen representeerde de kerk de armen van de Here Jezus op aarde om te gaan en deze mensen, die zo’n grote waarde hebben, te vinden.
Daarom kwam de UKGR in Brazilië op 28 mei bijeen om een grote reddingsdienst te houden. Een groot aantal mannen en vrouwen van God vormden een groot leger dat naar het strijdveld ging om de gewonde soldaten te redden. Het Reddingsleger ging, door middel van haar dienaren, uit om deze verloren schatten van God te vinden.
Sommigen werden gevonden in de wereld van de criminaliteit, prostitutie en verslavingen, anderen waren ziek, weer anderen waren dakloos… Kortom, hoe konden zij een goed leven hebben als zij van God verwijderd waren?
De speciale bijeenkomst werd, door middel van videoconferentie, gehouden door bisschop Macedo door heel Brazilië. Het werd ook, via internet, uitgezonden naar de rest van de wereld.
De Heilige Geest manifesteerde zich op zo’n wijze dat duizenden mensen, die gekweld en angstig door het leven gingen, de Behoudenis hebben kunnen bereiken. Allen ontvingen de gelegenheid voor vergeving en om zich met God te verzoenen zodat zij een begin konden maken aan een nieuw leven.
Ontelbare getuigenissen, zoals deze van D’Angelo Paixão, van São Paulo, vulden de social media:
Bisschop, ik heb geen woorden om me te uiten! Het enige woord dat mijn gevoel kan beschrijven is dankbaarheid. Ik zat ooit in de JvO Jongerengroep en zat zelfs in het seminar om een helper te worden. Ik wende me af van God en werd verslaafd aan veel zondige praktijken. Maar in deze dienst heeft God mij wakker geschud! Ik maakte bekend met een boze geest, maar ik verliet die dienst alsof een last van mij was gehaald en met de zekerheid van Gods vergeving. Het moment dat mij het meest raakte was toen bisschop Macedo zei dat God ons in leven heeft gehouden. Terwijl velen van ons die ook van God afdwaalden geen tijd hadden om terug te keren, hebben wij wel deze kans gehad. Het was echt zeer sterk, ik had het gevoel alsof Jezus mij omarmde! Het leek aslof Hij mij op Zijn schoot plaatste. Kortom, ik ben vastbesloten om weer terug op de weg te komen en daar voor altijd te blijven. Van harte bedankt!”
Ten opzichte van al het leed dat wij hebben gezien in de levens van degenen die van God afdwaalden, strijd met al uw krachten zodat uw geloof staande blijft! En sluit u zich, elke zaterdag om 10u, bij een UKGR Centrum bij u in de buurt, ook aan bij dit Reddingsleger dat het afgedwaalde schaap niet vergeet en kosten noch moeite noch tijd spaart om het te vinden.
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira