muralha-706x432“En de Here sprak tot Jozua: Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden éénmaal om de stad heen gaan; zó moet gij zes dagen doen, terwijl zeven priesters zeven ramshorens voor de ark uit dragen. Maar op de zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineenstorten…” (Jozua 6:2-5).

Het enige wat Israël diende te doen was het WOORD te eren, oftewel, het te GEHOORZAMEN, en zodoende bezit te nemen van deze belofte en het beloofde land in bezit te nemen.
De Israëlieten zouden niet kunnen falen, omdat zij niet simpelweg op zoek waren om hetgeen te doen wat in hun hart opkwam, maar juist ernaar zochten om het Woord van GOD te vervullen en streefden naar de vervulling van Zijn beloften!
Hoe zou God NIET een handeling eren die HIJZELF had ingesteld?
Wanneer wij de weg bewandelen die Hij heeft bepaald, de Weg van het Geloof, dan is het onmogelijk dat wij niet geëerd zullen worden.
Als het volk alleen maar 5 rondes hadden gemaakt gedurende 7 dagen, dan zouden de muren niet zijn gevallen.
Als er alleen maar 6 bazuinen hadden geschald, zouden zij ook niet vallen. En het was niet alleen maar blazen op de bazuinen, het moest een lange toon zijn, gemaakt van ramshoorns, het zou niet van andere materiaal gemaakt kunnen worden.
Het konden niet de levieten zijn die de ark droegen noch konden zij op de bazuinen hebben geblazen, het moesten de priesters zijn. En op de aangegeven dag zou het volk LUID JUICHEN!

Het volk moest dan niet bidden, noch zingen of huilen, ze zouden luid moeten juichen, zoals de Heer bevolen had door middel van Zijn dienaar Jozua (Jozua 6:8-10).

Het wil zeggen, niet op mijn wijze of op mijn manieren!
Het is niet zoals ik het wil!
Het is niet volgens mijn verlangen!
Het is niet mijn weg, maar die van Hem!!!
Als wij van deze weg afwijken, de weg van hetgeen wij dienen te doen, de weg van het Geloof, dan verzwakken wij onszelf voor onze vijanden en worden wij verslagen!
Omdat wij afweken van de weg van de BELOFTE.
Daarom zullen wij niet in staat zijn om die in bezit te nemen, want onze verplichting is om te GEHOORZAMEN!!!

Met dank aan: bisschop Clodomir Santos