davi-706x432Wanneer wij over visie praten, dan hebben wij het over een begrip, een droom, een voorstellingsvermogen.
David zei:
“Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel” (Psalmen 27:4).
Wat was de visie en de droom van David? Waar verbeelde hij zich? Hij verbeelde zich en droomde ervan dat hij alle dagen in het Huis van God zou kunnen wonen. Hij was zich er bewust van dat alle glorie, rijkdom, roem en macht die hij bezat niet vergeleken kon worden met de glorie van voor altijd wonen in het Huis van God en Zijn schoonheid te bewonderen.
Wij werden voor iets meers gemaakt dan hetgeen wij bezitten of nog zullen bezitten, hebben of nog zullen ontvangen in deze wereld. Het staat geschreven dat:
“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2:9).
De grootste en eerste visie dient te zijn om de eeuwigheid met God te brengen. Laten wij er voor waken dat de duivel deze visie, die geestelijk en eeuwig is, niet van ons wegneemt door de glans van deze wereld, de bezorgdheden en de angsten.
Helaas zijn er mensen die, ook al zijn ze in de kerk en bevinden ze zich in ons midden, een aardse visie hebben en zich alleen focussen op hetgeen dat dit leven hun kan bieden.
Wanneer men bijvoorbeeld over offerandes en offers praat, dan voelen zij zich ongemakkelijk, omdat men praat over hetgeen waar hun hart en leven ligt. Terwijl degene die een geestelijke visie heeft, zich niet ongemakkelijk voelt wanneer er over offerandes en offers wordt gesproken. Voor deze persoon zijn die gelegenheden zelfs aangenaam, omdat hij zich er bewust van is dat het geven hem zowel voordelen zal bieden voor het nu als voor de eeuwigheid (1 Kronieken 29:1).
Wij hebben door het geloof de visie van de voorspoed waarbij wij veroveringen in deze wereld kunnen behalen. Maar wij kunnen echter onze doelen niet ondersteboven hebben. De eerste visie is om de eeuwigheid te besteden met onze Heer.
Met dank aan: bisschop Fernando Souza