depression-706x432Depressie is niet dodelijk noch een straf. Depressie is de staat van wanhoop van de ziel.
Helaas ziet de depressieve persoon de depressie niet als een probleem van de ziel. En hoe acuter de vorm van de depressie ontwikkelt, hoe luider de noodkreet van de ziel tijdens zijn zoektocht naar hulp.
Symptomen van Depressie
Stel u zich een persoon voor die, op een bepaald moment, beslist om alles wat goed is in huis weg te gooien. Wanneer hij weer tot zichzelf komt en het lege huis ziet, denkt hij bij zichzelf: “Ik heb niets, ik zal in deze ellende blijven, ik heb geen toekomst, er bestaat geen hoop voor mij, ik ben verloren en zie geen andere uitweg dan de dood…”.
Het gevoel van de enorme leegte is de grootste pijn van van degene die depressief is. De symptomen van depressie beginnen met de twijfel, vervolgens komt de angst, de leegte, het diepe verdriet, de onrust en zo gaat het verder.
Oplossing voor de Depressie
Depressie behandelen betekent de ZIEL behandelen. En om de ZIEL te behandelen bestaat er maar één weg: LUISTEREN naar het Woord van God; MEDITEREN op de Heilige Schriften en de Geest van de Bijbel ABSORBEREN.
De Here Jezus zei:

“Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Matteüs 4:4).

Bisschop Edir Macedo