Paulus was gevangen in Rome toen hij de brief aan de Efeziërs schreef. Hij zag daar, elke dag, Romeinse soldaten in wapenrusting rondlopen. De Heilige Geest inspireerde Paulus om een vergelijking te maken tussen de wapenrusting van een soldaat en de middelen die wij, als christenen, tot onze beschikking hebben om ons geloof te behouden. Hij noemde het de Wapenrusting Gods.
“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Efeziërs 6:10-13) NBG 1951.
Merk op dat Paulus hen vertelde om ‘krachtig in de Here’ te zijn. Het leek erop dat hij hen wilde waarschuwen dat tenzij zij voorzichtig waren, zij zwak zouden worden. Is dat niet wat er vandaag de dag gebeurt met veel christenen?
Veel naïeve christenen denken dat nadat zij Jezus hebben geaccepteerd, hun behoudenis al gegarandeerd is. Echter, het harde gedeelte begint na het accepteren van Jezus als onze Heer en Redder – we dienen met al onze krachten te strijden om onze behoudenis te behouden. Net zoals een soldaat die constant bereid moet zijn voor oorlog, dienen wij bereid te zijn om altijd de goede strijd te strijden. We kunnen nooit afgeleid zijn, anders kan onze vijand daar gebruik van maken.
Hoeveel mensen klagen over hoe zwak zij zich voelen; dat zij niet de kracht hebben om naar de kerk te gaan, om te bidden, om de Bijbel te lezen of Gods Woord te gehoorzamen? De waarheid is dat deze mensen de Wapenrusting zijn vergeten. Ze brachten een mes naar een gevecht met vuurwapens! En omdat zij achteloos waren, werden ze verwond door de vijand.
“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12) NBG 1951.
Onze vijand is de duivel. Hij is constant plannen aan het smeden tegen ons. Tot het punt dat Jezus ons leerde om te bidden ,‘verlos ons van de boze’ (Matteüs 6:13).
Paulus zei tweemaal dat wij de gehele wapenrusting Gods moesten aandoen, vanwege de volgende redenen:
– om stand te kunnen houden tegen alle verleidingen des duivels
– om weerstand te kunnen bieden in de boze dag
– en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden
De Wapenrusting Gods dient voor: – preventie, om niet in de valstrikken te vallen die duivel heeft bereid – bescherming, weerstand bieden wanneer u wordt aangevallen – onderhoud, sterk blijven zelfs na het overwinnen van moeilijkheden
Aanstaande woensdag zullen wij praten over het Zwaard des Geestes. Mis het niet.
Om 10u, 15u & 19:30