biblia-706x432Hij spreekt niet alleen de Waarheid, hij ademt, leeft, praktiseert en weerspiegelt het als de énige realiteit die hij kent…
Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger (Spreuken 14:25 Statenvertaling).
De Ware Getuige is degene die zijn eigen ziel bevrijdt van de eeuwige dood, zich berouwt van de zonden, zijn verleden, door middel van de Doop in het Water, begraaft en de Heilige Geest ernstig zoekt. Ja, hij werd gedoopt en veranderde zo in een Ware Getuige met feiten, bewijs en karakter – het verschil tussen voor- en nadat hij de Levende God kende en diende door de Doop met de Heilige Geest.
Alleen zo worden wij Een Ware Getuige van de Opstanding van de Here Jezus en dat Hij in ons Leeft.
Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde (Handelingen 1:8).
Vergeet niet dat de getuige degene is die de feiten leeft, waar hij van getuigt… Daarom kan de Ware Getuige spreken met Autoriteit, Moed en Zelfvertrouwen, omdat hij spreekt over wat hij leeft, kent, weet en niet enkel wat hij hoort.
De Ware Getuige BEVRIJDT zielen, omdat, naast het Evangeliseren, is hij Gered en brengt de zielen (naar de Kerk) om bevrijd te worden van het leed, van de hel waarin zij leven en van de leugens van degene die hun hebben bedrogen en, als gevolg daarvan, pijn en kwelling hebben veroorzaakt!!!
Zijn Getuigenis is Waar omdat hij dezelfde Geest Kent en heeft Ontvangen als de Here Jezus, die Waarachtig is:
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven (Johannes 14:6)
Bent u een Ware Getuige geweest?
Er zijn degenen die zich verblijden in het zijn van een getuige van de genezing, voorspoed, vervulling in het liefdesleven, bevrijding van de verslavingen… Echter, ze zijn nog niet De Ware Getuige die Zielen Bevrijdt, omdat zij nog niet werden Gedoopt met de Heilige Geest.
De Getuige van God is Waarachtig, en de getuigenis van Zijn Kinderen dient ook waarachtig te zijn…
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas