caminho-706x410God heeft ons het recht gegeven van vrije keuze. Hij toont ons de weg die leidt naar het leven en de weg die leidt naar de dood. De weg van het leven is de weg van rechtvaardigheid, de weg van de dood is de weg van onrechtvaardigheid. Wij zijn degenen die beslissen welke weg wij zullen bewandelen!
Normaal gesproken schuiven de mensen de verantwoordelijkheid altijd altijd op iemand, maar nooit als het iets goeds betreft, want wanneer het om iets goeds gaat, dan presenteren zij zichzelf als degene die daarvoor verantwoordelijk was. Maar wanneer iets, zoals gewoonlijk, fout gaat, dan is er altijd een vinger klaar om iemand als de verantwoordelijke daarvoor aan te wijzen.
Wij weten dat op de wereld de Geest van God en de geest van de duivel bestaan. God verplicht niemand om met Hem te lopen, maar als de persoon de beslissing neemt om met Hem te lopen, dan vereist Hij dat die persoon in rechtvaardigheid wandelt, omdat Hij Puur en Heilig is, kan hij niet in onrechtvaardigheid wandelen.
Hij wil echter de onrechtvaardige redden die geleden heeft vanwege de gevolgen van de geest van onrechtvaardigheid: armoede, ziekten, overspel, bedrog, leugen enz. Daarom heeft God het instrument, het bovennatuurlijke geloof, het geloof van het offer, gegeven zodat deze lijdende persoon tot Hem, die Heilig en Puur is, kan komen.
God vereist dat de persoon heilig is, zoals Hij Heilig is:
“…er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16).
Zoals God vereist dat ik heilig ben, oftewel, rechtvaardig, kan ik ook van God Zijn Rechtvaardigheid vereisen.
Het is onmogelijk om op een onrechtvaardige wereld te leven en niet slachtoffer te worden van de onrechtvaardigheid, daarom laat God toe dat Zijn rechtvaardige dienaren onrechtvaardigheid meemaken, zodat zij zodoende hun geloof kunnen manifesteren en van God Zijn Rechtvaardigheid kunnen eisen. God geeft mij het recht om Zijn Rechtvaardigheid te eisen, omdat Hij van mij vereist dat ik in Zijn Heiligheid wandel!
Toen God aan Abraham verscheen, presenteerde Hij Zichzelf als God de Almachtige en zei:
“…wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk” (Genesis 17:1).
Dit is niets anders dan dat God van Abraham vereiste dat hij in rechtvaardigheid zou wandelen. Daarom kwam Abraham, toen hij ontdekte dat Sodom en Gomorra vernietigd zouden worden, in de Aanwezigheid van God en vereiste Zijn Rechtvaardigheid van Hem toen hij zei:
“Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?… Het zij verre van U… zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18:23-25).
God wist dat er rechtvaardige mensen waren in Sodom, maar Hij stond die situatie toe zodat een rechtvaardige zou aanroepen voor rechtvaardigheid, en deze enige rechtvaardige was Abraham!!!
Met dank aan: Bisschop Romualdo Panceiro