shutterstock_292621844-706x471

“Want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”

– Matteüs 7:14

De weg die naar het leven leidt is smal, het vereist zelfverloochening en volharding, om de behoudenis te veroveren. Het vereiste voor een rechtvaardig leven is de discipline die door God gegeven wordt. Hierdoor onderwerpen weinigen zich aan de Orde van God, om plezier te hebben in de dingen van deze verachtelijke en onrechtvaardige wereld.

Ester Bezerra