O-mundo-de-ponta-cabeca“Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij” (Lucas 18:22).

Jezus was in gesprek met een jongen die zeer, zeer rijk was. Het kwam niet zo vaak voor dat een jongen zo rijk was. Men vermoedt dat hij die rijkdom dus geërfd had van zijn vader. Hij kende de waarde van een erfenis, maar de waarde van een verovering kende hij niet. Hij heeft nooit hard moeten werken om iets te veroveren. Deze jongen wilde ook het eeuwige leven erven en dit verlangen leidde hem tot Jezus.
Maar toen Jezus direct in Zijn reactie was, hoorde de jongen wat hij niet wilde horen en ging hij verdrietig weg. Eigenlijk was hij niet gekomen om een antwoord te zoeken. Hij kwam om gemak te zoeken.
Maar in de wereld van Jezus is er geen gemak. Ten opzichte van de wereld waarin we leven, is de wereld van Jezus ondersteboven en achterstevoren. Het is allemaal het tegenovergestelde. In de wereld van Jezus, zullen de laatsten de eersten zijn, wie groot is, dient de kleinste en wie geeft, is gelukkiger dan wie ontvangt. In de wereld van Jezus is de zwakke sterk, de vervolgden zijn gezegend en dienen de vijanden geliefd te worden. Hij die rijk was, werd arm, als gezag hebbende, werd Hij onderdanig en waste als Meester zijnde de voeten van Zijn discipelen. De wereld van Jezus is daadwerkelijk op zijn kop voor degenen die er buiten leven.
Net als die rijke jongen, willen velen niet een dergelijke ommekeer in hun leven. Ze willen iets van Jezus, maar ze willen niet gehinderd worden in hun manier van leven. Ze willen de dingen die ze alleen kunnen hebben als ze in de wereld van Jezus komen, maar zijn niet bereid de dingen van hun eigen wereld verlaten om die te krijgen. Ze willen gemak. Dus wanneer ze ontdekken dat het offer de weg is, dan keren ze terneergeslagen terug naar hun eigen wereld.
Hij legde dit op een andere manier uit:

“Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen” (Lucas 17:33).

Bisschop Renato Cardoso