Post Image

LOGO

De wetten van het Koninkrijk…

De wetten van het Koninkrijk van God

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” (Mattheüs 6:33)

We moeten wel gaan voor de gerechtigheid!!!

Maar de Here Jezus zei dat men TEN EERSTE moet het Koninkrijk van God binnen te gaan of het Koninkrijk van God in ons binnen te laten. Maar hoe doet u dat? Waar is het Koninkrijk van God?

Het Koninkrijk van God bestaat, anders zou de Here Jezus er niet over hebben gesproken, maar het is niet zichtbaar of tastbaar. Het bestaat en zijn bestaan is te danken aan zijn wetten.

God maakte van Zijn volk, dat tot dan toe een groep voormalige slaven was, een natie. Hoewel er nog geen geografische ruimte te zien en aan te raken was, vormde God de natie Israël door wetten die Hij Zelf vestigde. Dat wil zeggen, Hij werd een Wetgever van Israël.

Alle landen hebben hun eigen wetten die hen uniek maken.

Daarom moeten degenen die in het Koninkrijk van God willen binnengaan en wonen, de Wetten van het Koninkrijk aanvaarden en zich eraan houden.

Wanneer een vreemdeling de wetten van dat land overtreedt, wordt hij of zij gedeporteerd of uitgezet. Wie daar wil wonen, MOET zich aan de wetten houden, en wie dat ook doet, heeft in dat land de wettelijke rechten, omdat de persoon de belastingen betaalt zoals de burgers daar. Als er discriminatie is met de vreemdeling, zijn er wetten die de gediscrimineerden bevoordelen.

Wat begrijpen we?

Binnengaan en wonen in het koninkrijk van God betekent de wetten van dit koninkrijk met alle geloof aanvaarden en gehoorzamen. Zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest hebben wetten vastgesteld om ons te regeren met één intentie: ons huidige en eeuwige welzijn (behoudenis) !!!

Wanneer we in dit Koninkrijk zijn en zijn wetten gehoorzamen, hebben we het recht om voor de Rechtvaardige Rechter, die de Koning en de Wetgever is, te staan om het rechtvaardige offer en de geleden onrechtvaardigheden te presenteren, en de absolute zekerheid hebben dat de gerechtigheid zal worden gedaan.

Dat wil zeggen, hetgeen wat wordt beloofd en nog niet is “toegevoegd”, zal toegevoegd worden uitsluitend voor Zijn glorie.

Bent u al in het Koninkrijk van God binnengegaan of toegestaan dat het in u binnenkomt?

Zo niet, doe dit dan tot de dag dat u uw zaak voor de Rechtvaardige Rechter brengt op zondag 15 september 2019.

Hij zal zeker gunstig voor u zijn !!!

Met dank aan: Bisschop Randal Brito

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*