trigo-1-706x432“Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij VEEL vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn” (Johannes 15:8).
Wanneer een persoon de Geest van God ontvangt, heeft hij in zijn binnenste dezelfde kracht die de Here Jezus in staat stelde om een heilig leven te leiden in deze wereld, en buitengewone werken te verrichten. De bediening van onze Heer duurde slechts drie jaar, en Hij deed wat Hij deed! Stel u zich eens voor als Hij langere tijd op deze wereld is gebleven! Daarom zei Hij:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en GROTERE nog dan deze, want Ik ga tot de Vader” (Johannes 14:12).
Hij sprak over VEEL vrucht en GROTERE werken dan Hij gedaan heeft. Hierdoor kunnen wij begrijpen dat de goede en trouwe dienaar de verplichting heeft om te voldoen aan de verwachtingen van zijn Heer. Er kunnen geen excuses bestaan! Als wij Dezelfde Geest als de Here Jezus hebben, dan moeten wij het verschil maken in deze wereld. Waar wij onze voetzool plaatsen, zal van ons zijn en de Naam van onze Heer zal verheerlijkt worden.
We weten niet hoeveel tijd ons nog rest in deze wereld, daarom moeten wij gedreven zijn en de gelegenheden aangrijpen die God ons heeft gegeven.
Niemand kan een dorsende os muilbanden. God is mensen aan het zoeken, mannen en vrouwen, die grote werken willen verrichten in deze wereld enkel voor Zijn glorie. Er is geen tijd te verliezen!
Het is onmogelijk dat een mens, vol van de Heilige Geest, in een plaats komt, hetzij groot, hetzij klein, en geen verschil maakt, geen erfenis achterlaat. Onze Heer is dorstig naar zielen, en Zijn dienaren voelen dezelfde dorst die Hij voelt.
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira