De wortels afhakken door de energie van het geloof 
Geen enkele wortel groeit zonder een zaad en geen enkel zaad brengt leven voort als het niet geplant en verzorgd wordt door goede aarde. Een zaad moet geplant en door aarde omgeven worden. Daarna schieten de wortels uit.
Dus, er is een bron en een ontvanger. De bron is het zaad, de ontvanger is de aarde en het resultaat zijn de wortels, die een boom en zijn vrucht voortbrengen.
Zonder een zender en een ontvanger, gebeurt er niets.
Het licht van de zon verlicht de planeten en de sterren, maar de ruimte zelf blijft donker. Hoe komt dat? Omdat er geen fysiek lichaam is om als ontvanger van het licht van de zon te dienen. Niet dat er geen licht in de ruimte is. In feite bereikt het licht van de zon het gehele universum – maar het wordt alleen gezien wanneer het lichaam van een ontvanger het reflecteert.
Hetzelfde gebeurt met elektriciteit, met radiogolven, het internet, de telefoon, de wind en elke vorm van energie en communicatie die er bestaat. Zodat zij kunnen werken, dient er een ontvanger te zijn.
Op dit moment kunt u deze tekst lezen, omdat een papier of een computerscherm een beeld van letters produceert en uw ogen zenden dit naar uw hersens – die de ontvangers zijn van deze boodschap en die u het begrip ervan geven.
Als ik spreek dan kunt u mij alleen horen omdat mijn stembanden een geluid produceren. Uw oren horen dit en zenden het naar uw hersens – die de ontvangers zijn van mijn stem en die u deze geluiden doen begrijpen.
Energis is ten alle tijden overal aanwezig – maar het heeft alleen effect wanneer er een verbinding is tussen de zender en de ontvanger.
Het is niet anders in de geestelijke wereld.
De duivel weet dit. Helaas, weet hij maar al te goed hoe hij slechte zaden moet zaaien in de menselijke harten – die, we kunnen het net zo goed toegeven, te snel en en te gewillig toegeven aan alles dat slecht is en normaal gesproken weerstand bieden aan alles wat goed is.
Hierdoor heeft de duivel allerlei soorten negatieve energiën gericht op de mensheid. Hij doet dit de gehele tijd – met u, met mij, met iedereen. Alleen degene die leren om “de stekker uit te trekken van de zender” en de negatieve energie te verwerpen, worden er niet door beïnvloed.
Aan de ene kant zendt het kwaad negatieve golven uit in de hoop dat iemand ze zal ontvangen, maar aan de andere kant zendt het Goede ook positieve energie uit. Geloof is de zender van Gods energie, dat wordt uitgezonden door Zijn Woord. Wanneer Zijn Woord wordt gesproken, worden degenen die geloven (die het ontvangen) gezegend.
Kijk naar dit wonderbaarlijke voorbeeld:
“En de apostelen zeiden tot de Here: Geef ons meer geloof. De Here zeide: Indien gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen” (Lucas 17:5-6) NBG 1951.
Wanneer een zegent niet komt of wanneer een gebed niet wordt beantwoord, dan denken we normaal gesproken dat het komt omdat ons geloof te klein was. Dat is verkeerd. De grootte van ons geloof verandert niets. Wat wel dingen verandert is of ons geloof het Woord van God 100% accepteert!
Dit geloof zonder twijfel, 100% ontvanger van Gods Woord, geeft ons autoriteit om tegen elk probleem te zeggen, “Wordt ontworteld en geplant in de diepten van de hel!” – en het zal geschieden.
Alle slechte wortels in uw leven kunnen door dit geloof afgehakt worden. Deze energie van God penetreert waar de psychologie en de medicijnen dat niet kunnen en de menselijke intellegentie niet genoeg is. Het kan alles doen, omdat alles mogelijk is voor degenen die geloven – degenen die het Woord van God ontvangen zonder twijfel!
Op dit moment, waar u ook bent, kunt u deze energie waar ik over praat ontvangen!
Bisschop Renato Cardoso