Post Image

LOGO

De zegen zelf

Wist u dat God niet slechts een zegen aan u wil geven?
Hij wil dat u de zegen zelf wordt, net zoals Hij deed met Abraham.

“…u zult tot een zegen zijn.” Genesis 12:2

Wanneer een persoon de zegen zelf is, dan werkt alles wat ze doet, ze wordt het licht. Heeft u al gemerkt dat het licht er niet om heen draait? Dat het licht niet in cirkels loopt? Het licht gaat rechtdoor. Daarom, toen God met de Schepping begon, was het licht het eerste ding wat Hij deed.

“En God zei: Laat er licht zijn!” Genesis 1:3
Dus wanneer u de zegen zelf bent, dan bent u het licht. Waar u aankomt, verlicht u alles, omdat de vrede, de blijdschap en de zegen ook daar aankomen.

God is op zoek naar mensen die veel lijden, die verloren, misleid en problematisch zijn
om ze in licht en in de zegen zelf te transformeren, zodat de wereld kan zien dat Hij groot is, de Almachtige, en het bestaan van God in dat wezen erkent.

Maar de realiteit is dat hoewel velen zeggen dat ze deze zegen willen, niet iedereen de prijs wil betalen. Niet iedereen wil echt de wil van God doen.

Mensen willen hun eigen wil doen, de verlangens van het hart volgen, maar ze willen niet luisteren naar de Stem van God die Zijn Woord is. Daarom lijden ze!

God is echter nog steeds op zoek naar deze mensen. Maar Hij komt niet zomaar het leven van een persoon binnen, Hij breekt de deur niet af en gaat naar binnen. Nee! God is beleefd. Hij overtreedt onze wil niet. Dus, u moet Hem toestaan om in uw leven te komen.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” Openbaring 3:20

Heeft u zich ooit Jezus in uw binnenste voorgesteld?
De vrede, de blijdschap en de zegen zullen uw hele leven vervullen!

Om dit te kunnen gebeuren, dient u uw eigen wil, persoonlijke verlangens en dromen prijs te geven vanwege de Here Jezus. Op deze manier zult u Zijn Heilige Persoon eren. God eren is Hem prioriteren in uw leven.

En dit hangt alleen van u af! U hoeft niet te betalen, u hoeft niet in de rij te staan, u hoeft geen theologiecursus te volgen.

Wanneer u God eert met uw leven, met uw intelligente geloof, eert Hij u ook met de neerdaling van de Heilige Geest, oftewel, Hij maakt van u de zegen zelf.

“… want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij verachten, zullen zelf veracht worden.” 1 Samuel 2:30
Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*