Een rijke man en zijn zoon hielden ervan om zeldzame kunstwerken te verzamelen. Ze hadden alle in hun verzameling, van Picasso tot Michelangelo. Ze hadden een hele goede band samen en zouden vaak samen zitten om hun vondsten te bewonderen.
Helaas, werd de zoon opgeroepen voor de oorlog. Hij was een dappere jongeman. Echter, hij werd gedood toen hij een andere soldaat redde. De vader kreeg hier bericht van en rouwde jaren om hem. De dood van zijn enige zoon deed hem zoveel dat hij de wil om te leven had verloren.
Een paar maanden later werd er op de deur geklopt.
Een jongeman stond voor de deur met een grote mooie schilderijlijst in zijn handen.
Hij zei tegen de vader:
– Meneer, u kent mij niet, maar ik ben de soldaat voor wie uw zoon zijn leven gaf. Hij heeft veel levens gered, inclusief die van mij. Terwijl hij mij naar veiligheid droeg, werd hij door een kogel in zijn borstkas getroffen en stierf hij ter plekke. Hij sprak vaak over u en uw liefde voor kunst.
De jongeman reikte hem de lijst aan en zei:
– Ik weet dat dit niet veel is. Ik ben niet echt een groot kunstenaar, maar ik denk dat uw zoon had gewild dat u dit zou hebben.
De vader scheurde de verpakking open die om de lijst heen zat. Het was een portret van zijn zoon, geschilderd door de jonge soldaat. Hij keek met bewondering naar de manier waarop de soldaat de persoonlijkheid van zijn zoon vast had weten te leggen op het schilderij. Hij bedankte hem en bood aan om het van hem te kopen.
– Nee meneer, absoluut niet! Ik zou nooit kunnen terugbetalen wat uw zoon voor mij deed. Dit is een geschenk.
De vader plaatste het portret vóór alle waardevolle schilderijen die hij had. Elke keer dat er een bezoeker naar zijn huis kwam, toonde hij hem het portret van zijn zoon.
Een paar maanden later overleed de man. Er zou een grote veiling plaatsvinden van zijn schilderijen.
Veel invloedrijke mensen gingen met spanning er naartoe om de grote kunstwerken te kunnen kopen. Onder de waardevolle schilderijen bevond zich ook de schilderij van zijn zoon. De veilingmeester sloeg met zijn hamer en begon met het bieden:
– We zullen het bieden beginnen met deze schilderij genaamd “DE ZOON”. Wie zal als eerste bieden? Hoeveel biedt u voor dit portret?
Er was een stilte… Opeens schreeuwde een stem, achterin de zaal:
– We willen de beroemde schilderijen zien: van Gogh, Picasso!
Maar de veilingmeester ging door:
– Wilt er iemand een bod doen voor deze schilderij? €100, €200?
Nadat de veilingmeester een tijdje doorzette, antwoordde een stem:
– Ik geef €10 voor die schilderij.
Het was de oude tuinman van de vader. Omdat hij een arme man was, was dat het enige wat hij kon geven.
– We hebben een bod van €10, wie zal €20 bieden – schreeuwde de veilingmeester.
Niemand zei één woord. Dus sloeg de veilingmeester met zijn hamer en zei:
– Éénmaal. Andermaal. Verkocht voor €10.
Een man die op de tweede rij zat schreeuwde:
– Laten we nu doorgaan naar de waardevolle collecties!
De veilingmeester legde zijn hamer en zei:
– Het spijt me , dames en heren, maar de veiling is voorbij.
– Maar hoe zit het dan met de schilderijen? – vroeg de ongeduldige menigte.
– Het spijt me, zei de veilingmeester.
– Toen ik werd opgeroepen om deze veiling te leiden, werd mij een geheime clausule van het testament bekend gemaakt. Alléén de schilderij “DE ZOON” moest geveild worden. Wie die schilderij zou kopen zou het gehele landgoed erven, samen met de schilderijen. De man die “DE ZOON” kocht krijgt alles!
Ter conclusie:
Degene die de Zoon van God heeft, beschikt over het eeuwige leven en alles wat daarbij is inbegrepen; degenen die de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Hij zal geworpen worden in de poel van vuur en zwavel samen met de duivel, demonen, dood, hel, het beest en de valse profeet.
1 Johannes 5:12; Openbaring 20:10, 14, 15
Degenen die geloven, amen. Degenen die niet geloven, geduld.