DEGENEN DIE OVERWEGEN, ZIJN DE ENIGEN DIE OFFERREN!HetGeloofVanAbram

“DOOR HET GELOOF HEEFT ABRAHAM, TOEN HIJ VERZOCHT WERD, ISAAK TEN OFFER GEBRACHT, EN HIJ, DIE DE BELOFTEN AANVAARD HAD, WILDE ZIJN ENIGE ZOON OFFEREN (…) HIJ HEEFT OVERWOGEN, DAT GOD BIJ MACHTE WAS HEM ZELFS UIT DE DODEN OP DE WEKKEN” ( HEBREEËN 11: 17-18).

 
Degenen die “overwegen”, zijn de enigen die offeren… Maar, wat overwegen ze? Dat God de Almachtige is; dat God IS; dat God zal vervullen. Net zoals in het voorbeeld van Abraham! En waarom offerde Abraham, gehoorzaamde en zei hij dat God bij machte was Isaak zelfs uit de doden op te wekken, als hij tot dan toe geen enkel soortgelijk geval van opstanding gezien had in de geschiedenis van de mensheid.
OMDAT HIJ OVERWOOG… niet zijn beperkingen, maar dat God Machtig was om ZELFS Isaak te doen herreizen uit de dood! Al was Isaak as geworden, omdat God hem als een brandoffer gevraagd had ( wat bestond uit het onthoofden van het offer en het verbranden tot het as geworden is), zou Hij het vermogen hebben om “de droom van Abraham” te doen herleven. Zijn Geloof had geen grenzen, omdat hij geloofde dat God de Belofte zou vervullen om al de families van de gehele wereld te zegenen, door zijn nageslacht, welke alleen kon gebeuren als hij kinderen had…
Dus, het offer was, is en zal altijd precies hetgeen zijn waardoor de persoon zichzelf zal bewijzen, aan zichzelf, aan anderen en het kwaad, door, hetgeen van uiterst belang is, God boven alles te overwegen… maar boven wat? Boven de dood, en in het bijzonder, boven de beperkingen van het leven! Boven uw gevoelens, plannen, verlangens, familie, bezittingen, vrienden, tradities enz.
Maar helaas is het niet zo geweest in de wereld van degenen die zeggen van God te zijn, zo zijn er ook mensen die de macht van God “overwegen” tot een “zeker punt” maar niet meer dan dat! Onthoud ook dat het niet weinig mensen zijn die hun leven tot as hebben verlaagd.. Maar God is geen as en geen ander aards element. Dus als wij God boven alles overwegen en tot het punt komen om Hem niets te weigeren, zelfs niet ons eigen leven en bestaan, dan zullen we niet overwegen dat materialistische dingen ( huis, auto, bezittingen…) groter dan God zijn. In plaats daarvan zouden we offeren zoals God ons vraagt om te doen, net zoals Abraham deed, toen God hem om Isaak vroeg en hij het hem niet weigerde!
Normaal gesproken nemen mensen de Belofte van de Grootheid van God niet in bezit, omdat zij niet willen geven en moeite hebben om deze houding aan te nemen: NAAR HET ALTAAR GAAN OM TE OFFEREN! Het “probleem” is precies dit: De mensen vinden het moeilijk om te geloven in het offer. Maar de dag waarop zij werkelijk zullen offeren, zullen zij de manifestatie van Gods Macht kunnen zien! Dit is echter een strijd waar elk persoon, individueel moet vechten om zijn moeilijkheden te overwinnen en beginnen te vertrouwen op de Belofte van God!
Alles wordt bepaald door wat jij het meest overweegt: is het God, een persoon, of materieel bezit. Dit zijn de twee woorden die bevrijden: de BEPROEVING en de OVERWEGING! God testte Abraham, en hij twijfelde niet aan God. Maar er zijn mensen die goedgekeurd willen worden zonder de test te doorstaan van tonen *wie of *wat ze het meest overwegen. Er zijn mensen die willen overwogen willen worden, zonder eerst God te overwegen! Zelfs God, die PERFECT is, gaf en overwoog ons, de mensheid, zodoende toonde Hij dat Hij ons belangrijk acht!
*wie : God of een persoon
*wat: Gods beloftes of het geld.
Het Oude testament :

En de Here zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het geven. (Genesis 13:14-17)

Het Nieuwe Testament :

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. (Jakobus 4:10)

God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas