timthumb.phpDegenen met overgewicht kunnen niet binnengaan
Is het u ooit opgevallen hoe moeilijk het voor iemand met overgewicht is, om door barrières heen te komen? En hoe zit het met het ongemak wanneer u een zitplaats deelt in het vliegtuig, trein of bus? Het is duidelijk een gênant moment voor beide partijen.
Degene die te zwaar is wurmt zichzelf er zo ver mogelijk in, om de persoon naast hem niet te hinderen- die weer op zijn plaats, niets anders kan doen dan het te verdagen, tot het eind van de reis. Het is hoe dan ook triest om anderen in problemen te zien.
Het doet me denken aan de nauwe poort naar de hemel. Het is wijd genoeg om slechts één persoon doorheen te laten gaan. U kunt er niet doorheen gaan met uw zoon in uw armen. De poort is extreem nauw en mensen die geestelijk gesproken overgewicht hebben kunnen er niet doorheen.
Hoewel er geen barrières zijn, zullen degenen die een overgewicht aan trots met zich mee dragen, buiten blijven. Ze zullen niet kunnen klagen, of boos worden, omdat zij genoeg tijd hadden om hun geloof uit te oefenen en die trots en hypocrisie te verbranden. Maar zij wilden het niet. In plaats daarvan behielden zij liever de schijn. Diep van binnen, waren zij op de hoogte van de risico’s van de eeuwige dood, als zij niet net zo nederig als een kind zouden zijn.
Trots is de dodelijkste ziekte die ons geestelijk lichaam kan aantasten. Geloven dat wij beter of geestelijker zijn dan anderen, is een duidelijk teken dat ons geloof failliet is.
“En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Matteüs 18:2-3).
Bisschop Edir Macedo