Post Image

LOGO

Dienaren van Gerechtigheid

“En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.” Romeinen 6:18

In deze passage sprak Paulus tot de nieuwe christenen van Rome. Ze gingen van dienaren van onrecht naar dienaren van Gerechtigheid.

Vandaag komt het nieuws van zoveel onrecht dat we in deze wereld zien, omdat deze wereld in de boze ligt onder het bewind van Satan (1 Johannes 5:19).

Maar zij die in het Woord van God geloven en gehoorzamen, worden bevrijd van het koninkrijk van het kwaad en hebben daarom het recht op de Goddelijke Gerechtigheid.

We zijn bevrijd van onrecht, oftewel, van de zonde, omdat we gewassen zijn door het bloed van de Here Jezus. Zo stoppen we met het dienen van de zonde en worden we vrij van het rijk van onrecht om dienaren van het Koninkrijk van God te zijn.

Als iemand echter in de kerk is maar in de zonde leeft, doorgaat met de wereld van onrecht in hem, hoe kan hij dan een beroep doen op God?

Evalueer uw geloof, want we prediken een intelligent geloof, dat denkt en geen gevoel maar zekerheid gebruikt!

Daarom zullen we op de 15e, in de hele UKKG, de eenheid van geloof leven, zodat degenen die onrecht worden aangedaan de Gerechtigheid van God kunnen bereiken.

Deze gerechtigheid zal worden gedaan omdat God de Heer van Gerechtigheid is, Hij is de Gerechtigheid Zelf.

Zelfs als u afhankelijk bent van een rechter die slecht, corrupt is, wanneer we een beroep doen op de Allerhoogste, zal die rechter gehoorzamen, omdat wanneer God beveelt, zelfs de duivel gehoorzaamt!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*