disciplina-706x410SOLDATEN EN OFFICIERS DIE PERFECT IN RIJ STAAN IN HUN FORMATIE; HUN UNIFORM IS KREUKVRIJ EN PERFECT IN ORDE; DE KNOPEN WEERKAATSEN DE STRALEN VAN DE ZON OP HET MIDDEN VAN DE DAG; HUN WITTE HANDSCHOENEN ZIJN VLEKKELOOS WIT; DE GEWEREN ZIJN GEPOETST EN GLANZEN…
Alle details werden nauwkeurig nagekeken, met een voorbeeldige perfectie, zelfs de houding en de lichaamsbouw van die krijgsmannen was gelijk aan elkaar.
Zij werden uitgekozen om eer te bewijzen aan de vlag van hun land en aan de gevallen soldaten in de strijd.
Twee van hen verlaten de formatie met een grote schaal waar de vlag van hun land zich bevindt, zorgvuldig gevouwen, tot op de millimeter, klaar om gebruikt en omhoog gehesen te worden en eer te ontvangen van de koning en alle hogere officiers die het leger representeren.
Wanneer de toegewezen officier de vlag uitvouwde en hem omhoog begon te hijsen op het geluid van het volkslied, trok dit alles mijn aandacht en deed mij denken aan die plechtigheid, ijver en toewijding. In die mannen was een zeer hoge respect en zorg voor de uitoefening van hun werk te zien, van de coördinatie met betrekking tot het eren van de vlag tot het aantal kogels die werden afgevuurd ter ere van de soldaten die gevallen waren in de strijd, dit alles werd geleid door de stem van hun kapitein.
Na deze beelden gezien te hebben, dacht ik aan de ijver en discipline die de priesters hadden, die in de Tabernakel dienden en wat later in de Tempel van de Levende God, “De Heer van de Heerscharen van Israël”.
Een passage in Ezra 5:8 beschrijft hoe de arbeiders te werk gingen tijdens de bouw van de Tempel van Salomo:

“Het zij de koning bekend, dat wij ons begeven hebben naar het gewest Juda, naar het huis van de grote God; dit nu wordt herbouwd met steenblokken, terwijl de wanden met hout worden bekleed, en dit werk wordt met ZORG uitgevoerd en vordert goed onder hun handen.”

Met het woord ZORG wordt TOEWIJDING bedoeld, oftewel, met moeite, bereidheid, gedetailleerd te werk gaan en ijver tonen in hetgeen men doet.
Zo dient onze dienstverband jegens God ook te zijn, zodat wij goedgekeurd kunnen worden, want als wij de discipline, zorg en toewijding voor het zorgen voor een vlag zoveel waarderen, hoe meer dient dat dan te zijn voor onze God!
Het is triest om dit gebrek aan toewijding te zien voor de dingen van God. In feite is dit, voor sommigen die zich onder de uitverkorenen van God bevinden, een symptoom van geestelijke afzwakking en gebrek aan vrees.
Denk aan het volgende help(st)er: Heeft u dezelfde toewijding met betrekking tot uw uniform? Voelt u zich net zo vereerd als die soldaten om het aan te mogen trekken, uw Koning (Jezus) en uw vaderland (het Koninkrijk Gods) te moge dienen?
Hoe vaak heeft u niet deze vers gelezen, die zich naar de laatste dagen refereert, of niet?

“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen” (Matteüs 24:11-12).

U zou kunnen denken dat deze “liefde” die bij veel mensen zal verkillen, verwijst naar de ongelovigen, maar zodat iets verkilt, diende het eerst warm te zijn, toch? De dienaar van God die koud is, is nalatig in zijn voorkomen voor de Heiligheid van Zijn Werk. De Heilige objecten zijn voor hun doodnormale objecten, die op welke manier dan ook behandeld worden en die persoon voelt zich niet meer vereerd om zijn helpersuniform aan te trekken.
De taken die die dienaar in de kerk verricht en voorheen een grote eer voor die persoon waren, zijn nu een last geworden. De liefde die deze dienaar had voor het Werk van God is verkilt, omdat er geen onderhoud werd geschonken aan het geestelijk leven en zodoende werd het Werk van God gedaan als het elke willekeurige baan was.
Wat triest zeg… Ik geloof dat wij over dit aspect dienen te peinzen, omdat wij verantwoordelijk zijn om ijverig te zijn voor het Werk van God, ervoor zorgen dat alles gedaan wordt zoals het gedaan dient te worden, zonder ooit iets dat fout is onder het tapijt te willen vegen, integendeel zelfs, laten wij veeleisend zijn met betrekking tot de kwaliteit die aan God geboden wordt!
Hij accepteert niet ‘wat dan ook’… en als degene die niet beschikt over Zijn Geest zijn uiterste geeft voor deze wereld, wat dienen wij, die de Heilige Geest hebben, dan te doen?
Wij dienen ALTIJD ons uiterste aan God te bieden en niet nalatig te worden om de zaken op een middelmatige manier te verrichten!

“Vervloekt zij, die des HEEREN werk bedriegelijk doet; ja, vervloekt zij, die zijn zwaard van het bloed onthoudt!” (Jeremia 48:10) Statenvertaling.

Met dank aan: bisschop Antonio de Francisco