15e Boodschap van de Vasten van Daniël
Wie een oor heeft die hore wat de Geest zegt:

“En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich dsky-706x409oor Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen”(Marcus 1:9-11).

Peinzend over dit woord, vroeg ik mezelf af: waarom moest de Here Jezus, die de Zoon van God Zelf was, zich dopen in het water en moest de Heilige Geest over Hem komen?
Ik denk dat dat zo was om een voorbeeld na te laten van wat er gebeurt met degenen die zich oprecht berouwen, zich overgeven aan de Voeten van de Almachtige, vurig ernaar verlangen om een nieuw en rein leven te leiden, waarbij het hun essentie is om het Woord van God te gehoorzamen en in Zijn wegen te wandelen. Zij offeren hun vlees, gevoelens, wie ze zijn (geestelijk offer zoals hoererij, overspel, verkeerde verlangens enz.) en wat zij bezitten (materiële offers zoals hun hart in het geld, hun goederen, kinderen enz.) om de grootste Schat die een mens ooit kan bereiken te ontvangen: de doop met de Heilige Geest.
Wanneer de Here Jezus deze toewijding ziet, deze dorst in het ziel van iemand die de doop met Zijn Geest wilt, dan scheuren de hemelen zich open en daalt de Heilige Geest neer vervult zijn binnenste. Degenen die om hem heen staan kunnen misschien Deze Stem niet horen uit de hemelen komen, noch kan de persoon dat zelf horen, maar de geestelijke wereld, zowel de hemelse engelen en vooral de hel kan op heel duidelijke toon horen “Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen”.
Met andere woorden: “Let op, engelen, aartsengelen, cherubijnen, serafijnen! Dien deze persoon in alles wat hij nodig heeft en bescherm hem van al het kwaad. Er is een geliefde zoon geboren. En let op de gehele hel! Vanaf nu is DIT MIJN GELIEFDE KIND. Laat niemand het durven hem aan te raken, vanaf nu draagt hij Mij Zegel, Mijn DNA”.
Godzijdank!
Ik zie in dat dit het voorstel van de Heilige Geest is voor deze Vasten van Daniël.
En u bent u bereid om alles wat u heeft en alles wat u bent op te geven om een onaantastbaar kind van God te worden dat Zijn DNA met zich meedraagt?
DENK EROVER NA!
***
Commentaren
Gabrieli Beretta
Goedemiddag bisschop,
Mijn naam is Gabrieli, ik kom uit Cricíuma. Ik wilde graag mijn commentaar over de Heilige Geest geven. Ik was altijd iemand die veel twijfelde, ik liet altijd de twijfels toen in mijn verstand en dacht dat die twijfels mijn eigen gedachten waren. Nu weet ik dat het de duivel was die negatieve gedachten zaaide en dat ik ze voedde.
Gedurende drieënhalf jaar was ik de Heilige Geest in de kerk aan het zoen, maar ik ontving Hem nooit. Toen ging ik de confrontatie aan met de duivel en nam deel aan de Campagne van Israël. Wat mij het meeste pijn deed om te offeren was niet het geld, maar al mijn twijfels. Er waren dagen dat ik alleen maar op mijn bed wilde zitten en huilen, want de duivel kwam met alles wat hij had. 24 uur per dag probeert hij gedachten te zaaien dat ik niet het grootste Goed van God kon ontvangen, dat een drugsdealer of hoer naar de kerk konden komen en meteen de Heilige Geest konden ontvangen, maar ik niet…
Bisschop, ik ging de straten op en verkocht snoepjes en daar was de duivel weer twijfels aan het zaaien in mijn hoofd. Maar mijn grootste droom was niets anders dan de Heilige Geest ontvangen.
Eén dag voordat ik mijn offer zou brengen, sloot ik deur van mijn slaapkamer, verdeelde ik de biljetten in oplopende orde en besproeide hen met mijn duurste en lekkerst ruikende parfum, omdat mijn God het beste verdiende. Op de dag van de overga, zat ik op de voorste stoel en toen de pastor allen riep, kon ik mezelf niet doen vergeten om tegen de duivel te zeggen: “Alle twijfels zijn vastgebonden, ik geloof dat ik Hem zal ontvangen!”. Ik bleef dit herhalen totdat ik de zekerheid had dat hij van mij weggevlucht was, zoals de Bijbel zegt: “…biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden”.
Ik kon mijn tranen niet bedwingen toen ik dacht aan alles wat ik meemaakte om daar te komen. Maar vandaag is het alleen maar blijdschap bisschop! Een korte tijd later, tijdens een woensdag, was ik vastbesloten om de Levende God te ontvangen. Of Hij zou neerdalen of ik zou Hem in de hemelen zoeken. En tijdens deze dienst kwam er een ABSOLUTE ZEKERHEID in mij en die is nooit meer weggegaan. Wat een dag!
Ik herinner me dat ik daarna een blijdschap in mijn binnenste voel, alleen begon te lachen, zelfs terwijl ik de kleren hing om te drogen. Bisschop ik wilde alleen maar een klein deel van mijn verhaal delen en zeggen dat zolang ik niet stopte met twijfelen ik de doop niet kon ontvangen. En er zijn velen die zich zo bevinden in deze Vasten (ze twijfelen de hele tijd). Dat God u zegene.
***
Anderson Fischer
Bisschop,
Vandaag, tijdens het radioprogramma van 12u, probeerde de duivel een lawine van dingen in mijn verstand te plaatsen. Werk, problemen, twijfels van alles tegelijkertijd. Ik bestrafte deze gedachten, concentreerde me op het gebed en God was genadig tegenover mij. Hij toonde mij dat Hij is alles wat ik nodig heb, alleen Hij. Dat er niets onmogelijks is voor Hem. Ik voelde niets. Maar ik had de zekerheid dat Hij mijn als dienaar en zoon had aanvaard.
Ik begon in mijn eentje te lachen. Ik kon niet stoppen. U stopte met bidden in uw radioprogramma, maar ik kon niet stoppen. Ik ontving een kalmte, rust en blijdschap die alleen God ons kan geven. Ik leerde om te twijfelen aan de twijfels en ontving de zekerheid. Een schat waar ik voor dien te zorgen, zodat ik nooit afstand van Hem neem.
U bent gezegend. Deze Vasten is gezegend.
***
Marcia Ramos
Ik ben net uit God geboren tijdens deze Vasten van Daniël. Ik ben totaal en compleet opgewekt. Glorie aan God!
***
Cristiane
Goedenavond mijn geliefde bisschop Macedo,
Met immens plezier en blijdschap praat ik over deze Vasten van Daniël. Op de tweede dag van de Vasten, ten tijde van de lunch, zat ik alleen in mijn kamer en luisterde ik naar uw woord tijdens het radioprogramma, met een absolute zekerheid dat dat woord in mijn leven vervuld zou worden en dat ik de vernieuwing en opwekking van God Zelf in mijn binnenste zou ontvangen. Tijdens het zoeken van de Heilige Geest gaf ik mijzelf totaal over. Ik liet mijn kind, man en alles terzijde. Op dat moment maakte ik mij nergens druk om, alleen maar om mijzelf met lichaam, ziel en geest over te geven aan de Here Jezus.
Bisschop, ik sprak en sprak en sprak, totdat ik geen woorden meer had om mezelf uit te drukken en de blijdschap uit te drukken die in mijn binnenste vloeide. Een immense vrede, een enorme vreugde in mijn binnenste, mijn woorden konden niet stoppen, op dat moment barstte ik in tranen uit. Geen tranen van verdriet, maar enorm veel vreugde en vrede in mijn geest. Ik heb geen woorden om het uit te drukken, ik weet alleen dat ik op dat moment vernieuwd werd met de Heilige Geest, door de Macht van mijn Heer en Redder Jezus Christus. Hoe wonderbaarlijk zijn deze 21 dagen van de Vasten van Daniël.
Bisschop, ik vertel aan allen die deelnemen aan deze Vasten van Daniël dat het echt werkt, maar dat er sprake dient te zijn van totale overgave. U dient zichzelf over te geven en écht veel dorst te hebben naar de Geest van God. Een warme omhelzing bisschop. In geloof!
Met dank aan: Bisschop Sergio Corrêa