grootheidvangodVeel mensen leiden een financieel leven dat uitgedroogd is. Het heeft geen leven, net als een droge tak.
Veel van deze mensen noemen zichzelf professionals, maar hebben geen werk of werken wel, maar hebben geen waardig salaris of zijn ondernemers maar leven in een slechtere staat dan veel werknemers.
Mensen die een verlangen in hun binnenste koesteren voor hun financiën om op te bloeien. Wat moet er echter gebeuren zodat dit kan plaatsvinden?
Opbloeien wil zeggen: uitspruiten, ontwikkelen, groeien, voorspoedig worden, stralen, zich onderscheiden.

“TOEN MOZES DE VOLGENDE DAG DE TENT DER GETUIGENIS BINNENGING, ZIE, DE STAF VAN AÄRON, VOOR HET HUIS VAN LEVI, BLOEIDE; HIJ HAD BLOESEM VOORTGEBRACHT, BLOEMEN GEDRAGEN EN AMANDELEN DOEN RIJPEN” (Numeri 17:8).

Zodat een plant bloemen kan voortbrengen en daarna vruchten kan bieden, dient hij zich eerst in goede condities te bevinden zodat hij zich kan ontwikkelen, oftewel, te midden van vruchtbare grond, water en zon.
Hetzelfde vindt ook plaats met betrekking tot het professionele en financiële leven, omdat men moeite, toewijding en volharding (vruchtbaar grond) moet samenvoegen met het Geloof (water) en de dagelijkse offers (de zon). Als men al deze elementen samenvoegt, dan zal uw financiële leven opbloeien, net zoals de Staf van Aäron!
Als u wilt dat uw financiële, professionele, universitaire leven zal opbloeien, leven en stabiliteit hebben, zich zal ontwikkelen en groeien, kom dan en neem elke maandag om 20u deel aan de bijeenkomst De Avond van de Grootheid van God in Den Haag aan de Fruitweg 4.