Hartelijk dank voor uw donaties!

“Wanneer de HERE, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan
vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele
volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.”  ( Deuteronomium 15:6 )