Afgelopen zondag, 25 september werd er een doopdienst gehouden in alle UKGR Evangelisch Centra. Het was een dag van grote vreugde, omdat de doop inhoudt dat een persoon zichzelf vrijwillig overgeeft aan God, om zijn oude leven van zondes te verlaten en het pad van de behoudenis te volgen. Er staat immers geschreven: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden…” (Marcus 16:16).
Elke laatste zondag van de maand biedt de UKGR de mogelijkheid tot de doop voor degenen die hun leven aan de Here Jezus willen overgeven. Bekijk de onderstaande foto’s;