feet“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.” (Gal 5:16)
Door de Geest wandelen is niets meer dan door het geloof leven.
Om door het geloof te leven, moet de persoon zich op het Woord van God baseren.
God, echter, is geest.
Niemand kan Hem aanraken of zien.
Daarom kan niemand God fysiek gesproken benaderen.
Wij benaderen God in geest. Dat wil zeggen, door het geloof.
Zolang de persoon zich bezig houdt met de wil van God, is zijn geloof sterk.
Zolang u uw gedachtes focust op wat God zegt, bent u sterk.
Op het moment dat wij ons laten afleiden door andere dingen, zij het emoties, onze eigen ideeën en wensen of die van anderen, loopt ons geloof een groot risico.
Wanneer ons geloof risico loopt, loopt ons leven risico.
God zei: “…en Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven…” (Hb 10:38)
Zorg ervoor dat u uw gedachtes concentreert op wat God behaagt.
Door dat te doen, zorgt u er ook voor dat uw geloof sterk blijft.
En als uw geloof sterk blijft, kan niemand u tegenhouden.

Bisschop Rui Silva

Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl