tresemuma“Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie u bent…” Dit is een bekende gezegde die ons leert dat het gezelschap waarmee wij ons associëren al het verschil maakt!

“Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God” (Genesis 6:9).

“Wat een privilege…wat een eer…”, kunnen de meesten denken… dit was ook echt wat het symboliseerde voor Noach, want God wilde niet met iedereen omgaan, wist u dit? Helaas leren alle religies hun volgelingen op fout wijze door te beweren dat God de Vader van iedereen is, terwijl dit één van de grootste leugens is, wat bevestigd werd door de Here Jezus zelf, die zei dat er de kinderen van God bestaan en de kinderen van de duivel; de kinderen van de duisternis en de kinderen van het Licht; de kinderen van Gerechtigheid en de kinderen van ongerechtigheid; de kinderen van de leugen en de kinderen van de Waarheid.
Dus ondanks het feit dat Hij het wil, kan God niet “met iedereen wandelen”, omdat “sommigen” de Waarheid zelfs kennen en weten wat zij moeten doen, maar het niet willen doen! En God gaat niet om met hypocrieten, leugenaars, luiaards, afgodendienaars, achterbakse mensen, degenen die kwaad met kwaad vergelden, degenen die de Waarheid kennen, maar aandringen om te doen wat fout is.
In het UKGR Centrum, waar de deuren dagelijks geopend zijn, leert u op praktische en Bijbelse wijze wat de Goede en Perfecte Wil van God is. Dus u heeft het privilege en de Gelegenheid om God te Zoeken en dienen zoals het Geschreven staat, maar, als u niet met God wandelt, is het omdat u de drie dingen, die noodzakelijk zijn zodat Hij met ons wandelt, niet serieus neemt:
1. GELOOF
Iets waarvan niemand kan beweren dat hij het niet bezitten, omdat iedereen Geloof heeft! Maar, het ligt aan u om het op Bijbelse, bewuste en intelligente manier te gebruiken! En wat is het Geloof? Het is de Zekerheid: zekerheid dat God bestaat, dat Zijn Woord Waar is, Perfect en Eeuwig; de zekerheid dat u God zult behagen, uw problemen zal overwinnen, uw doelen zult bereiken en dat u uw dromen zult realiseren… want, zonder Geloof is het onmogelijk God te behagen! En wees niet religieus in uw geloof, wees ijverig! De religies verblinden, maar vanaf het moment dat we de Waarheid kennen, houden we op met onwetend te zijn en hebben we geen excuses meer om niet ijverig te zijn! Kijk niet naar de (slechte) voorbeelden van anderen, want als de persoon naast u niet ijverig is in zijn geloof, wees u het dan in het uwe!
2. MOED
Het baat niets om het Geloof te hebben en een lafaard te zijn. Merk op dat de Bijbel zegt dat de lafaards de Hemel niet binnengaan, want God tolereert simpelweg geen lafaards. God gaat niet om met lafaards of religieuzen, maar wel met de ijverigen, met de mensen van Geloof! U kunt dan wel niet perfect zijn (zoals niemand is), maar vanwege het Geloof gaat God met u om (het voorbeeld van Petrus, die veel fouten had, maar omdat hij ijverig was redde en eerde de Here Jezus hem altijd). En om welke reden hebben wij moed nodig? Om te gehoorzamen, want het Woord van God vereist moed! Enkel de dapperen bewaren en praktiseren het Woord van God, omdat zij nergens bang voor zijn! Wie moedig is respecteert wel zijn naaste, maar eert boven alles het Woord van God!
3. VOLHARDING
Het Eeuwige Leven wordt geassocieerd met volharding! Want enkel wie volhardt tot het eind beërft de Kroon des Levens! De Here Jezus zelf zei dat Zijn Zaad, dat het Goede Zaad is – het Woord -, volharding nodig heeft om vruchten te geven wanneer het in de aarde valt. De volharding bewaart ons, beschermt ons en openbaart aan God dat ons geloof niet mentaal, verbaal, religieus of fantasie is. Ons geloof is echt omdat wij het praktiseren, of wij iets voelen of niets voelen, of wij het leuk vinden of niet! De realiteit is het volgende: als er geen volharding bestaat bij ons, verliezen wij alles wat wij correct hebben gedaan! Als wij volharden zal God het Beloofde vervullen, dus daarom doen wij ons deel, zoals Noach (die een Ark bouwde dat 100 jaar duurde om te bouwen)!
Vandaag de dag leven we in een maatschappij die alles wat “snel” is, “bloeit” en gemakkelijk is wordt geaccepteerd (bijvoorbeeld fastfood) en alles wat meer tijd kost wordt afgewezen. De Here Jezus sprak hier 2.000 jaar geleden over toen Hij sprak over de bouw van een huis op het zand en het huis dat gebouwd wordt op de rots. Alleen het huis die op de rots wordt gebouwd (de bouw die langer duurde en waarin meer werd geofferd) is stabiel en blijft voor altijd staan, maar, de beslissing is altijd aan ons!
Hoewel het de wil van God is dat wij volharden, zodat wij op de rots gebouwd kunnen worden.
Dus, als u deze 3 karaktereigenschappen heeft (GELOOF, MOED en VOLHARDING), onafhankelijk van uw leeftijd, opleidingsniveau of het geld dat u in uw portemonnee heeft…, DAN ZAL GOD MET U WANDELEN… en u zult nooit meer alleen zijn!
God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas