messages-inside-2Iedereen heeft geloof. De grootte ervan is niet relevant. U dient alleen maar te leren hoe u het op een correcte manier moet gebruiken om te profiteren van alles wat het te bieden heeft. Als u het volgens de geschriften gebruikt, dan zal het niet leeg terug keren tot God.
Duisternis is de afwezigheid van het licht en het is precies in de duisternis waar de duivel liegt. Hij kan niet liegen waar het licht van God is. Wanneer u uzelf aan de leugens van de duivel overgeeft, dan wordt uw geloof nutteloos.
De duivel kent de kracht van het geloof en weet dat als u het op de juiste manier gebruikt, u geen gemakkelijk slachtoffer meer voor hem zult zijn.
Er zijn drie leugens die de duivel gebruikt om de mensen te misleiden.
Leugen #1:
De duivel overtuigt de mensen ervan dat de mensheid de oorzaak is van het kwaad, maar dit is niet waar. Toen God de mensheid schiep, zei Hij, “het is goed.” Alles wat God geschapen heeft, is goed, maar de duivel verpestte Gods schepping toen hij de mensheid misleidde.
Leugen #2:
Hij wil niet verschijnen als onze grootste vijand. Mensen wijzen de situaties en anderen aan als hun vijand, maar de duivel is onze enige vijand. Johannes 10:10 legt heel duidelijk uit wat de plannen van satan zijn, namelijk: om te doden, te stelen en te vernietigen.
De duivel haat ons omdat wij zijn plek hebben ingenomen. Hij was op de tweede plaats in het hemelse rijk, maar omdat hij faalde om trouw te zijn, werd hij gedegradeerd naar niets en wij namen zijn plek in. Hij is jaloers op ons.
Wij moeten ophouden met God de schuld te geven. Wij moeten ophouden met geloven dat God ons door middel van leed test. Dit is wat de duivel wil dat wij denken.
Leugen #3:
De duivel wil het doen lijken alsof hij gelijk is aan God. De waarheid is dat hij niet met God kan strijden. Hij is Gods tegenstander niet, omdat hij Hem geen tegenstand kan bieden. De duivel heeft geen macht.
“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” (Kolossenzen 2:15).
Wanneer u gehoorzaam bent aan God, dan is deze kracht in uw handen.

“Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is” ( 1 Johannes 4:4).

Als Jezus in u is, dan hoeft u niet te lijden. Hij is groter en machtiger dan de duivel in de wereld. God heeft ons heerschappij gegeven over alles wat er op de aarde kruipt.
Als Jezus niet in u is, dan zult u niet in staat zijn om al uw andere problemen op te lossen.
Met dank aan: Bischop Randal Brito