De wereld beoordeelt mensen op wat ze hebben: geld, politieke macht, schoonheid, kracht, moed, kennis, intelligentie, enz. Kortom, hun uiterlijk.
Wanneer God naar iemand kijkt, ziet Hij wie hij is, omdat Hij naar het hart kijkt.
Het is een grote vergissing te denken dat zonden het werk van de Geest van God kunnen belemmeren. Als dat waar was, dan zou Jezus niet zoveel wonderen kunnen verrichten. Om eerlijk te zijn, is hypocrisie de echte blokkade, die God tegenhoud. Een huichelaar is niet nederig om zijn fouten te erkennen. Hij houdt zich ver van God, en toch eist hij van andere mensen iets dat hij zelf niet heeft – heiligheid.
Aan de andere kant, toont de Bijbel prachtige verhalen van mensen die verschrikkelijke zonden begingen, echter God kreeg medelijden simpelweg vanwege een handeling van oprechte nederigheid.
Achab was een van de slechtste koningen van Israël. Geleid door zijn vrouw Izebel heeft hij verschrikkelijke dingen tegen de Heer gedaan, zoals het aanbidden van afgoden. Maar toen Elia geprofeteerd had over de ramp dat God zou brengen op zijn huis, heeft hij zich onmiddellijk vernederd voor de Heer. Hij scheurde zijn kleren, bekleedde zich met een jutten zak en vastte. En alsof dat nog niet genoeg was, sliep hij ook nog op een jutten zak en liet zijn hoofd laag hangen.
Zijn houding van geloof in praktijk raakte Gods hart. En het antwoord kwam snel. De Heer zei tot Elia:
“Zie hoe Achab heeft zich vernederd voor Mij? Omdat hij zichzelf heeft vernederd voor mij, zal ik niet doen het onheil in zijn dagen…” (1 Koningen 21:17-29)
God zegent u allen in overvloed,