desanimo-706x410
Ik vroeg mijn HEER wat voor boodschap ik diende te geven aan degenen die vandaag de dag ontmoedigd zijn.
Dit was het antwoord:
“Zeg tegen hun dat Ik in den hoge en in het heilige woon en bij de verbrijzelde (degenen die berouw hebben) en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven” (Jesaja 57:15).
De Here Jezus versterkt deze uitnodiging toen Hij zei:
“Komt tot Mij, ALLEN, DIE VERMOEID EN BELAST ZIJT, EN IK ZAL U RUST GEVEN” (Matteüs 11:28).
Misschien vraagt u zichzelf af: Hoe kan ik, in de staat waarin ik mij bevind, tot de HERE JEZUS komen? Zou Hij mij ontvangen?
U hoeft alleen maar een beetje na te denken: Hebben gezonde mensen een dokter nodig? NEE!
Zijn uitnodiging dient voor mensen zoals u, mensen die lijden en wanhopig zijn. Kan Hij, per slot van rekening, degenen redden die zichzelf al als gered beschouwen? NEE! Kan Hij degenen vergeven die zich niet als zondaar beschouwen? NEE!
Kan Hij degenen die gezond zijn genezen? Nee, duizendmaal nee!
HIJ KAN ALLEEN MAAR DEGENEN REDDEN DIE ZICHZELF ALS VERLOREN BESCHOUWEN; DEGENEN BEVRIJDEN DIE ZICH GEVANGEN VOELEN, VERDRUKT EN IN DE HANDEN VAN HET KWAAD BESCHOUWEN.
Als u Hem dus nu nodig heeft, zoek dan een hoekje (het kan zelfs in het toilet zijn), kniel nederig neer en praat met Hem op de manier die u kent…
Gebruik Zijn Naam, omdat Hij degene is die die belofte maakte.
U hoeft NIET zorgvuldig uw woorden te kiezen of mooi te bidden.
Wees gewoon oprecht en eerlijk.
IK BEN ER ZEKER VAN DAT U VERRAST ZULT WORDEN.
PROBEER HET MAAR!
Bisschop Edir Macedo