messages-inside1Een goede boom kan alleen maar goede vruchten dragen; een slechte boom kan alleen slechte vruchten dragen. De Here Jezus zei in Matteüs 15:13, “…Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden”.
Het is duidelijk dat God nooit een slechte boom kan planten. Daarom kan alleen een goede boom uit Hem komen.
Mensen die een slechte boom vertegenwoordigen, kunnen nooit werkelijk winnen, het maakt niet uit wat zij proberen te doen. Zij kunnen deelnemen aan meerdere voorstellen en campagne na campagne in de kerk, maar als zij een slechte boom vertegenwoordigen, zullen zij nooit het overvloedige leven bereiken dat God belooft. Anderzijds, kan een persoon die een goede boom vertegenwoordigt niet worden geschud. God zal hem snoeien, zodat hij veel meer vrucht zal dragen; hij zal slagen en zich verder ontwikkelen.
Een persoon die een slechte boom is, kan zelfs materiële zegeningen veroveren door de kracht van zijn eigen handen, maar hij zal nooit gelukkig zijn, vrede hebben of zichzelf tevreden stellen omdat hij alleen vruchten van onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid voortbrengt.
Mensen zijn geschapen om God te aanbidden en te verheerlijken, en als wij niet doen waarvoor wij zijn geschapen om te doen, kunnen wij nooit tevreden zijn.
De Here Jezus zei ook dat elke boom die geen goede vruchten draagt, afgesneden zou worden en in het vuur wordt geworpen. Dit is het eindresultaat voor degenen die nog steeds vruchten van onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid dragen. Maar voor degenen die vruchten van rechtvaardigheid en gehoorzaamheid dragen, zal alles goed verlopen. Zij zullen gaandeweg geconfronteerd worden met strijden, maar zij zullen blijven groeien en ontwikkelen.
De UKGR is een goed voorbeeld hiervan, wij ontvangen een mix van positieve en negatieve commentaren over ons werk, vooral van mensen die nooit hebben deelgenomen aan de diensten en de voorstellen die wij houden. Men kan echter slechts een oordeel vormen als men heeft uitgeprobeerd wat wij te bieden hebben. Dat wil zeggen, als men de lessen heeft aanvaard en in praktijk heeft gezet, want dat is de enige manier voor hen om de resultaten in hun leven te zien zoals andere mensen die ook hebben gezien; met andere woorden, zij kunnen de vruchten van de kerk proeven.
Wij kunnen zien dat door de jaren heen, de UKGR in staat is geweest om veel vruchten te dragen voor de glorie van God, ondanks dat zij in het midden van veel vervolgingen stond, en blijft groeien en ontwikkelen. En zo zal het ook zijn voor degenen die besluiten om vruchten te dragen voor de glorie van God. Degenen die gered zullen worden, zullen beoordeeld worden op basis van de vruchten die zij dragen. Dit geldt niet alleen voor uw persoonlijkheid, maar ook op andere gebieden van uw leven. Vraag uzelf af:
Als God uw vrucht zou proeven, zou Hij ervan genieten?
Bisschop Randal Brito