water-706x432Wanneer wij ons voegen bij de familie van Gods Rijk en drinken van het Water des Levens, dat de Here Jezus ons biedt, dan worden wij een bron van leven voor degenen die ons omringen.
De Heilige Geest ontvangen is het beste wat degenen die Hem hebben ontvangen ooit is overkomen, want vanaf het moment dat wij Hem ontvingen werden wij bronnen van leven.
Hij doet de moed in ons stromen om anderen te bemoedigen;
Vrede en blijdschap om anderen blij te maken en de dorst van degenen die ons omringen te kunnen lessen.
Als wij ons ongevoelig maken voor de dorst van degenen die ons omringen, wat voor bron zijn wij dan?
Als wij niet in perfecte gemeenschap leven en ons geweten rein houden:
Als wij Hem triest stemmen of in ons binnenste doven, dan zullen wij als een bron zijn die opdroogde.
Wij zullen geen bron meer zijn, maar een bedrieger. Zodoende zullen wij de vloek die in Jeremia 48:10 geschreven staat op onszelf zadelen.

“Vervloekt zij, die des HEEREN werk bedriegelijk doet…”

Laten wij geen bedrieger zijn, maar een bron!
Laten wij het water delen waarvan wij drinken; laten wij de Behoudenis delen die wij hebben ontvangen.
Laten wij de vrede en het leven dat Hij ons gaf delen en zodoende de dorst lessen van degenen die ons omringen.
Dat wij, die van het UKGR Centrum zijn, een bron zijn, omdat de dorstige wereld ons nodig heeft.
En degene die nog geen bron is, dient spoedig te drinken van het Water des Levens en een bron van leven te worden.
Met dank aan: bisschop Agnaldo Silva