faceElke zonde is een zonde.
Groot, middelmatig of klein, dat maakt niet uit, het is onderworpen aan de eeuwige verdoemenis.
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…” (Romeinen 6:23).
Er zijn echter zondes die zo subtiel zijn dat de persoon ze niet eens opmerkt.
Omdat ze zo dicht bij het hart zitten, lijkt het alsof ze deel uit maken van het hart van die persoon;
Een deel van het religieuze karakter;
Een glimlach op de lippen en gif in het hart:
“Meester, wij weten, dat Gij waarachtig zijt en de weg Gods in waarheid leert…” (bla bla bla…)
Zeg ons dan, wat dunkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?” (pure kwaadaardigheid) Matteüs 22:16-17.
Eerst, aanbidding; daarna, gif.
Zij wilden Jezus met Zijn eigen antwoorden veroordelen.
De kwaadaardigheid is een type zonde die beetje bij beetje doodt.
Zolang de persoon zich met slechte intenties voedt, zal hij nooit Gods aandacht ontvangen:
Hij zal nooit een ontketend leven hebben.
Zou het baten om trouw te zijn in de tiende, maar kwaadaardig te zijn in het hart?
Zou dit niet een poging zijn om God en de duivel te willen behagen?
Zou een persoon met slechte bedoelingen door God bezocht kunnen worden?
Dit is één van de grootste BARRIÈRES geweest in het leven van veel religieuze mensen;
Ze kijken naar alles met slechte ogen…
Ze kijken naar de pastor met kwaadaardigheid,
Ze kijken naar de offerandes met kwaadaardigheid,
Ze kijken naar de helpers en de andere mensen met kwaadaardigheid…
Vandaar het advies van Jezus:
“De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister(Lucas 11:34).
Bisschop Edir Macedo