Screen Shot 2016-05-12 at 13.21.39EEN GOEDE DAG GEWENST VOOR IEDEREEN!
DAT UW LEVEN EN DIE VAN UW FAMILIE ZICH IN PERFECTE VREDE MAG BEVINDEN!
De tip van vandaag gaat over hoe uw leven kan veranderen. Wie van gedachten verandert, verandert van leven. Zij het voor het goede of voor het kwade… En het Geloof van God is het antwoord voor een Leven met Kwaliteit.
BEROUW heeft niets met SPIJT te maken. Terwijl berouw te maken heeft met het VERSTAND, heeft spijt alleen maar te maken met GEVOELENS.
Wanneer men het verstand gebruikt, dan gehoorzaamt men, ook al heeft men geen zin.
Wanneer men de gevoelens gebruikt, dan wordt men ongehoorzaam, ook al weet men dat men verkeerd bezig is.
Petrus verloochende Jezus, maar berouwde zich en werd vergeven.
Judas verraadde Jezus, voelde spijt en hing zich op.
Het religieuze geloof is toegewijd aan de mens, niet aan God.
Het Bijbelse Geloof is toegewijd aan God, niet aan de religie.
Dit is het Intelligente en Rationele Geloof, dat vanuit de Geest van Geloof voortkomt en praktische voordelen brengt voor het dagelijks leven.
God heeft ons het recht gegeven om onze eigen keuzes te maken. Een ieder volgt zijn eigen geloof en daaruit zal hij de voor- of nadelen halen.
Een ieder heeft een leven volgens het geloof dat hij heeft. Als iemands leven van slecht naar slechter gaat, dan ligt dat ongetwijfeld aan zijn geloof. Niets van God of andere mensen de schuld geven of het licht aan diens karma, lotsbestemming, geluk of iets dergelijks. Kijk naar wat voor geloof u praktiseert en u zult precies weten waarom uw leven de verkeerde kant opgaat.
Bisschop Edir Macedo