“En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen” (Lucas 2:8-11)   lamb1_1
In die regio waren er zeker veel herders, maar niet allen ontvingen het goede nieuws.
En waarom ontvingen zij het niet?
Omdat zij sliepen!
Hoevelen hebben de titel van pastor (geestelijke herders) ontvangen, maar hun kerken zijn leeg, koud en geestelijk dood?
Waarom zijn de mensen in sommige kerken vervuld met de Heilige Geest en sterk, en in andere kerken zijn de mensen zwak en emotioneel?
Waarom zijn de mensen in sommige kerken vol van geloof en in andere kerken zijn de mensen zwak en vol twijfels?
De vraag is: waar is de pastor van deze kerk?
De herders die het goede nieuws ontvingen waren ‘s nachts nog wakker om te zorgen voor hun schapen!
De engel kan alleen goed nieuws brengen tot de herders die wakker zijn, en hun beste geven door voor hun schapen zorgen.
De engel kwam op hen en de heerlijkheid van God kwam over alle mensen!
De herders die sliepen, ontvingen en zagen niets.
Daarom prijs ik God iedere dag dat ik een pastor van de Universele Kerk ben, want dit is de geest die wij ontvangen.
Wij hebben u, bisschop Macedo, als voorbeeld, omdat u bij 70 jaar bent, zou u kunnen rusten en genieten van vakanties met mevrouw Ester.
Desondanks bent e elke dag aan het waken over uw schapen, werken om zielen te winnen voor het Koninkrijk van God, door dagelijkse radio- en tvprogramma te houden, bijeenkomsten in de kerken, zendingsreizen met compleet andere tijdenen, bijeenkomsten voor pastors, het schrijven van boodschappen voor de blog, boeken schrijven enz.
Altijd aan het offeren voor de schapen.
Daarom heeft God de Universele Kerk wereldwijd gezegend.
En wij, pastors, hebben u als referentie, voorbeeld en leider.
En degene die deze geest niet heeft, of die de focus verliest, zal vroeg of laat uit ons midden verdwijnen.
Want dit is het leven van de pastors van de UKGR: voor de mensen bidden; vasten; hen adviseren; huis-, ziekenhuis- en gevangenisbezoeken doen; dag en nacht op radio, televisie en internet aan het evangeliseren enz.
Dus, God, die deze pastor wakker ziet, brengt voor hem en zijn volk de zegens en Zijn aanwezigheid.
“…. ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen”( Lucas 2:10).
Met dank aan: pastor Daniel dos Santos